Design- og teknologiselskapet Making Waves styrker seg med hele 23 nyansatte denne høsten. Bare i august begynner 19 nye kolleger og samlet for året regner selskapet som er en del av North Alliance-familen å øke bemanningen med rundt 30 årsverk i 2019. 

- Det er ingen hemmelighet at behovet for digitalkompetanse fortsatt øker, sier Kim Ydse Krogstad, daglig leder for Making Waves Norge.

Ved inngangen til 2019 var det i Making Waves rundt 182 årsverk.  Krogstad regner med at staben vil telle rundt 210 mennesker inn i 2020.

- I en bransje med generelt svært høy turnover på grunn av stor etterspørsel etter kompetanse, har vi vært heldige hos oss i år og hatt relativt få som har søkt utfordringer andre steder, sier han.

Krogstad forteller at det er tre grunner til at selskapet trenger så mange nyansatte.

- Vi trenger ny kompetanse innen forretningsrådgivning, vi ser behov for flere hybridprofiler samtidig som trenger vi flere med den kompetansen vi alltid har hatt, sier han.

Totalt for 2019 er Making Waves nå oppe i 35 nyansettelser og Making Waves bidro til at NoA leverte rekordresultater i 2018, og den positive utviklingen fortsetter i år.

- En så stor økning i antall ansatte betyr vel at topplinjen også øker?

- Vi fortsetter fremgangen og har mye å gjøre for både eksisterende og nye kunder. Men av prinsipp ønsker jeg ikke å si noe om tall midt i året. Vi kommer gjerne tilbake til det når vi har gjort opp 2019, sier Krogstad.

En av de nye fjesene i Making Waves er Marthe Figenschou, nyansatt nå i august. Hun jobbet i reklamebransjen før hun gikk til Accenture Interactive og Fjord. Nå tar Figenschou med seg erfaring fra begge verdener  til Making Waves.

- Erfaringen min med branding og markedsføring har jeg tatt med meg over i en digital kontekst. Det er jo helt naturlig, ettersom fagfeltene nå henger tett sammen. Jeg valgte Making Waves på grunn av tilnærmingen til designfaget og muligheten for å jobbe kreativt i bredden - og fordi jeg falt for folka og filosofien til selskapet, sier Figenschou. 

Her ser du tallene til Making Waves for 2018. Alle tall i MNOK. 

Making Waves 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 295,9 276,3 + 7,1
Driftsresulltat 26,5 22,7 + 16,7
Resultat før skatt 26,0 23,5 + 10,6