I februar fylte Facebook 13 år, og grunnlegger og administrerende direktør Mark Zuckerberg markerer overgangen til tenårene med å sette seg nye mål for selskapet. Facebook, som har bygget sin suksess på å knytte sammen venner, både fjerne og nære, i et altoppslukende sosialt nettverk, skal nå i større grad legge til rette for å bygge globale fellesskap.

- Tidligere har vi fokusert på å knytte sammen venner og familie, og vi skal fortsette med det, men med dette grunnlaget på plass skal vi også fokusere på å bygge infrastrukturen for et fellesskap, for å støtte oss, gjøre oss trygge, informere oss, for samfunnsengasjement og for inkludering av alle, sa Mark Zuckerberg til sine ansatte i går.

Se video av seansen her:


I et omfattende brev på Facebook erkjenner han at selskapet har et ansvar for at verdenssamfunnet utvikler seg i riktig retning. Han trekker frem fem spørsmål han mener Facebook kan være med å svare på:

  • Hvordan hjelper vi folk å bygge støttende fellesskap som styrker tradisjonelle institusjoner i en verden der medlemskapet i disse institusjonene er fallende?
  • Hvordan hjelper vi folk å bygge trygge fellesskap som forhindrer skade, hjelper i krisesituasjoner og bygger opp igjen etterpå, i en verden der hvem som helst i hele verden kan påvirke oss?
  • Hvordan hjelper vi folk å bygge et informert fellesskap, som eksponerer oss for nye ideer og bygger en felles forståelse i en verden der alle mennesker har en stemme?
  • Hvordan hjelper vi folk med å bygge et samfunnsengasjert fellesskap i en verden der valgdeltakelsen noen steder utgjør mindre enn halve befolkningen.
  • Hvordan hjelper vi folk med å bygge et inkluderende fellesskap, som reflekterer våre felles verdier og felles menneskelighet fra et lokalt til et globalt nivå, på tvers av kulturer, nasjoner og regioner i en verden med få eksempler på globale fellesskap?

Har fått kjeft
Facebook har fått mye kjeft for å ha spredt såkalte falske nyheter i forbilse med valget i USA. Mark Zuckerberg har tidligere uttalt at det er «sprøtt» å tenke at Facebook skulle hatt noe å si for valgresultatet. The Verge mener brevet viser at Facebook-sjefen i månedene etter valget har kommet på andre tanker.

Les mer: Zuckerberg: - Facebook hjalp ikke Trump til makten

brevet forteller Zuckerberg litt om bakgrunnen for sin nye visjon.

- Dette er en tid der mange av oss rundt om i verden reflekterer over hvordan vi kan bidra mest mulig positivt. Jeg blir påminnet over mitt favoritt-ordtak om teknologi: «Vi overdriver alltid hva vi kan gjøre på to år, og underdriver hva vi kan gjøre på ti år». Vi har kanskje ikke makten til å skape den verden vi ønsker umiddelbart, men vi kan alle starte å jobbe på lang sikt i dag. I tider som denne, er det viktigste vi kan gjøre å utvikle en sosial infrastruktur for å gi folk makten til å bygge et globalt fellesskap som fungerer for oss alle, skriver han.

Nærmer seg to milliarder brukere
Samtidig som Facebook de siste månedene har vært under press for sin rolle i samfunnsdebatten, går butikken så det griner. I februar la selskapet frem sine regnskapstall for fjerde kvartal og de viste et overskudd på 3,6 milliarder dollar. Det er mer enn en dobling på ett år.

I tillegg nærmer verdens største nettsamfunn seg nå to milliarder brukere.

Les mer: - Facebook imponerer og overleverer overalt

Investor og tidligere gründer av reklameselskapet iProspect, Magne Uppman, mener resultatene i liten grad påvirkes av kontroversene.

- Facebook-toget har en hastighet som i liten grad lar seg påvirke av utfordringer som falske nyheter, kritikk mot målemetoder og tøffere konkurranse om tenåringsbrukerne, blant annet fra Snapchat. Et av de mest sentrale tallene vi ser på i rapporten, er forholdet mellom månedlige og daglige brukere. Dette sier noe om plattformens evne til å holde på brukerne. Dette forholdstallet er helt stabilt i forhold til de tre forrige kvartalene, og viser at brukerne er like lojale som før, sier Uppman.