I en pressemelding fra Evry mandag morgen lanseres det nå en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten.

Tiltakene ventes å gi en årlig kostnadsreduserende effekt på 400 til 500 millioner kroner.

- For å nå målet om å bli Nordens ledende virksomhet på IT-tjenester må vi styrke vår konkurranseposisjon og øke lønnsomheten. Dette er spesielt viktig for å skape rom for investeringer i nye tjenester, produkter og kundeorienterte aktiviteter. Et første og viktig steg er å tilpasse kostnadsnivået til inntekter og veksttakt. I tillegg må vi iverksette tiltak som forenkler interne prosesser og gjør selskapet enda mer smidig og kundeorientert, sier konsernsjef Björn Ivroth i Evry.

De kostnadsreduserende tiltakene som er beskrevet vil berøre rundt 500-550 årsverk i Norge og Sverige.

 I tillegg til å redusere arbeidsstokken er flere andre tiltak iverksatt for å redusere den totale kostnadsbasen «inkludert en reduksjon av konsulentbruk og generelle administrasjonskostnader».

Arbeidet skal til slutt gi en årlig kostnadsreduserende effekt på 400-500 millioner norske kroner.