Som Kampanje omtalte tidligere i dag, går det mot enevelde i bybildet i Oslo for Clear Channel, som i dag sitter på bysykler, t-bane, buss og trikk, og i tillegg er i ferd med å sikre seg kontrakten for leskurene.

Det skjer etter at dagens kontrakthaver JCDecaux trekker seg fra konkurransen. De reagerer på flere av kravene som er satt av Oslo kommune, og ber byråd Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen gripe inn.

Les mer: JCDecaux trekker seg fra gatekamp om 750 millioner kroner

Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten Leif Jørgen Bjerck kommenterer JCDecaux' siste trekk slik:

- Denne konkurransen er underlagt et norsk offentlig anskaffelsesregime der tydelighet og forutsigbarhet er sentralt. Oslo kommune beklager at JCDecaux har valgt å trekke seg fra konkurransen. En endring av konkurransevilkårene til fordel for og etter krav fra en enkeltstående aktør vil være et brudd på forutsetningene som ligger til grunn for konkurransen.

Kontrakten om leskurene har en total verdi på anslagsvis 750 millioner kroner.

Det har ikke lykkes Kampanje å få en kommentar fra byråden.