Det viser et notat Aftenposten har fått tilgang til, forfattet av Hans Christian Kaurin Hansson (H), politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (SMK) og datert 22. mai – to døgn før styret for Rygge flyplass varslet nedleggelse av flyplassen.

«Det er uheldig at fortellingen som får etablere seg er at regjeringen er skurken, mens Ryanair er helten – som skaper arbeidsplasser i Norge og nå tvinges til å avvikle, og dermed knuse miljøet rundt en hel lufthavn i Østfold,» står det i innledningen til notatet ifølge Aftenposten. Deretter følger en liste av episoder der Ryanair ifølge rådgiveren «misbruker sin markedsmakt overfor små og ofte finansielt skjøre lufthavner».

Aftenpostens dokumentasjon viser hvordan notatet konsekvent ble fulgt opp av regjeringen og Venstre i dagene som fulgte, og at deler av notatet også fikk gjennomslag i pressen.

Statssekretær Sigbjørn Aanes ved SMK avviser overfor avisen at de konkrete opplysningene om Ryanair i notatet kan karakteriseres som en «drittpakke.»

- Det er helt feil. Det er et internt notat med åpne kilder som viser hvordan et selskap i ulike land har drevet en tøff kamp for å få lavere avgiftsregimer, sier han til Aftenposten.