Forrige uke skrev Kampanje at tobakksnæringen er den bransjen flest norske PR-selskaper har totalreservasjoner mot å jobbe med.

Les mer her: Pels, porno og tobakk - her er PR-byråenes nei-liste (krever innlogging)

Nils Erlimo i Swedish Match, som distribuerer snus, bekrefter ovenfor Kampanje at han opplever at det er mer kontroversielt å jobbe med snus i Norge enn Sverige.

- Jeg arbeider i Norge, men om jeg skal sammenlikne med Sverige, så er ikke snus like kontroversielt der. Mitt inntrykk er at det ikke er noe stort problem i Sverige. Skillet mellom sigaretter og snus er klarere i Sverige enn det er i Norge.

- Opplever Swedish Match at det er vanskelig å finne byråer som kan ta oppdrag for dere i Norge?

- Vi driver ikke med markedsføring, men som mange andre selskaper så kjøper vi konsulenthjelp. Det kan være alt fra hjelp til økt kapasitet ved interne arrangementer til kunnskap om hvordan man på best måte kan levere et høringssvar for å komme med eksempler. Swedish Match selger snus, som er et tobakksprodukt. Det er stor forskjell på snus og sigaretter, og det er varierende kunnskap om forskjellen.

- Ødelegger folkehelsen
Trigger er blant byråene som ikke tar oppdrag fra tobakksindustrien. Daglig leder, Preben Carlsen, forteller til Kampanje at byrået ikke ønsker å ta oppdrag for næringer som bidrar til mer negativt enn positivt i samfunnet. 

Trigger har hele syv næringer  - alkohol, tobakk, våpen, gambling, pelsdyrnæringen, politiske partier og religiøse organisasjoner - på sin nei-liste. Carlsen mener PR-byråene må ta samfunnsansvar-oppgaven alvorlig.

- Samfunnsansvar handler ikke om snillisme. Det handler om bærekraftig forretningsvirksomhet. Som kommunikasjonsbyråer må vi bidra til å skape positive verdier i samfunnet. Hvis ikke har vi ikke livets rett, sier Carlsen. 

- Dersom et PR-byrå velger å jobbe med oppdrag som handler om at flere skal begynne å røyke eller snuse for tobakksindustrien, bidrar PR-byrået aktivt til å ødelegge folkehelsen. Det er det svært få som har forståelse for. Dermed bryter oppdraget ned omdømmet til både byrået, bransjen og profesjonen, legger han til. 

 Jobber med snus i Norge: Nils Erlimo har tidligere opplevd skepsisisme fra byråer og journalister. Foto: Swedish Match.

Nils Erlimo syns det er greit at journalister og byråansatte er skeptiske, men forventer at de forholder seg til fakta. 

- Personlig har jeg ikke opplevd at det er vanskelig å søke byråhjelp. En del er kritiske i utgangspunktet, men jeg har flere ganger opplevd at de etter at de har satt seg inn i saken definerer det som en «aha-opplevelse». Det er uproblematisk at man er skeptisk så lenge man forholder seg til fakta, men samtidig registrerer vi at dette er et område hvor det er mye semantikk og mange som ønsker å score enkle poenger.

- Har alle piggene ute når du ringer
Erlimo legger også til at Swedish Match har blitt kontaktet av flere byråer som har forsøkt å selge tjenester som for eksempel assistanse til å skrive gode høringsuttalelser.

- Hva tenker du om at PR-byråer ekskluderer hele bransjer på denne måten?

- Jeg husker at jeg ringte en journalist en gang. Han åpnet samtalen med følgende sitat: Jeg har alle piggene ute når du ringer, men du skal selvfølgelig få fremføre hva du mener så jeg kan vurdere det. Det syns jeg var herlig ærlig. Å takke nei til oppdrag er helt opp til hvert enkelt byrå, så lenge man setter seg inn i hvert enkelt tilfelle.