Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon om endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing. Blant forslagene er at norske kringkastere kan vise reklame og ordinært programinnhold samtidig, som i praksis kan gjøres ved å dele opp skjermen.

- Reklame på delt skjerm legger til rette for at seerne kan følge fjernsynssendinger, for eksempel 5-mila i langrenn eller sykkelritt uten reklameavbrudd som dekker hele skjermen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Det skal ifølge regjeringen gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kommersielle kringkastere, som TV 2, vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land, som flere av Discoverys kanaler.

- Norske kommersielle kringkastere konkurrerer i et global marked. Det er derfor viktig å sørge for gode rammevilkår som kan bidra til å opprettholde et mangfold av norske kringkastere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I tillegg foreslår regjeringen å droppe bestemmelsen at reklameinnslag ikke skal overstige 15 prosent av deres daglige sendetid, mens bestemmelsen om at innslagene ikke kan overstige 12 minutter per time blir stående.

Det betyr i praksis at det nye taket blir på 20 prosent.

Lovproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer av kringkastingsloven:

  • Å tillate reklame på delt-skjerm.
  • Å oppheve en bestemmelse om at reklameinnslag ikke skal overstige 15 pst. av kringkasternes daglige sendetid, oppheves. Kringkasterne vil fortsatt være begrenset av en bestemmelse i kringkastingsforskriften om at reklameinnslag ikke kan overstige 12. minutter per klokketime.
  • Å tillate at sponsor presenteres i løpet av sponsede program, herunder i sponsede enkeltinnslag.
  • Å oppheve en bestemmelse i kringkastingsloven om presentasjon av premier. Premiepresentasjoner reguleres heretter utelukkende av reglene om sponsing og produktplassering.