I dag sprakk nyheten om at Aller Media skal kutte 110 millioner kroner, noe som utgjør inntil 65 årsverk. Hovedvekten av kutten er det Dagbladet som må ta, 39 årsverk, mens resten vil skje i Aller Medias øvrige publikasjoner.

Les mer. - Derfor kutter Aller Media og Dagbladet igjen

Les mer: - Det er fortvilelse og vantro

Klubbleder Anne Marte Blindheim i Dagbladet sier at de ikke forstår hvordan regnestykket skal gå opp.

- I vår klubb stiller folk seg uforstående til hvordan man skal klare å kutte i den størrelsesorden og fortsatt levere et godt journalistisk produkt. Derfor skal vi nå ha grundige drøftinger med ledelsen om dette. Det er ikke hugget i stein. Vi er tidlig i prosessen og mener man må se på andre områder. Vi mener vi ikke har noe å gå på, sier hun til Kampanje.

- Hvordan vil kuttene slik de er presentert påvirke Dagbladet?

- Jeg vil ikke forskuttere dette nå. Vi skal inn i drøftinger om dette. Selvfølgelig synes vi at det som presenteres nå fremstår som urealistisk.

- Hvordan er stemningen blant de ansatte?

- Folk er slitne av alle rundene vi har hatt og stiller seg spørrende til hvordan dette skal løses.

Hvordan kuttene skal gjennomføres er ennå ikke klart.

- Vi er veldig opptatt av at dette blir løst med frivillighet og godtar ikke oppsigelser. Vi mener at de må finne penger andre plasser.