I Sverige spår «Medieutredningen» at i løpet av fem til ti år vil papiravisen være historie, og store aviser som Aftonbladet vil legge ned i 2017 og Expressen i 2023. Det skriver det svenske bransjenettstedet Resumé.

- Vi har gjort en prognose bygget på opplagsutviklingen. Det kommer ikke til å skje samtidig og vil ramme forskjellig i ulike markeder. Men vår vurdering er at papiravisen enten legges ned gradvis der antall utgivelsesdager reduseres, mens andre legger helt ned innen en overskuelig fremtid, sier Anette Novak, som står bak undersøkelsen.

Prognosene kommer frem i publikasjonen «Medieborgerna & medierna».

Novak sier til Resumé at svensk mediebransje må ta realitetene innover seg.

- Mesteparten av avisens inntekter kommer fra papirdelen i dag. Det er viktig at vi tar det inn. Grunnen til at vi tar opp det som er vanskelig å snakke om, er at vi vil finne en måte som mediene kan komme seg gjennom dette, sier hun til Resumé.