I neste uke legger regjeringen frem sitt tredje statsbudsjett og mye tyder på at norske aviser som er avhengige av pressestøtten, eller produksjonstilskuddet som det formelt sett heter, kan puste lettet ut.

Ferske tall fra Medietilsynet viser at produksjonstilskuddet i år vil beløpe seg til 308,2 millioner for 2015 og det er lite som tyder på at denne vil bli vesentlig redusert neste år.  

Etter det Kampanje har grunn til å tro ligger det ikke an til at kulturminister tar en ny runde på pressestøtte-kutt. I statsbudsjettene for 2013 og 2014 foreslo regjeringen å kutte i pressestøtten, men møtte sterk motstand fra støttepartiene Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Begge gangene måtte regjeringen og kulturministeren bøye av.

Motstand på tinget
Hos Kulturdepartementet ønsker man ikke å kommentere hvorvidt man nå dropper forslaget om reduksjon i avisstøtten, og det vil heller ikke Høyres mediepolitiske talsperson på Stortinget, Kårstein Eidem Løvaas.

- Her må jeg henvise til budsjettet som legges frem onsdag i neste uke, men vi registrerer at det ikke er flertall for dette på Stortinget, sier Løvaas til Kampanje.

Regjeringspartiene har i sin politiske plattform sagt at «over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres.»  Dette har kulturminister Thorhild Widvey altså forsøkt to ganger uten hell utover en innstramming som treffer aviser med en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent, inkludert pressestøtte.

Les også: Kutter pressestøtten til lønnsomme aviser

13 aviser mister støtte
Utregningen til Medietilsynet, som nå foreligger, viser at 13 lokalaviser i år blir fratatt eller mister støtte på grunn av «god driftsmargin».  Summen av avkortningen utgjør hele fem millioner kroner som vil bli fordelt på de øvrige støtteberettigede avisene i ordningen.

Når ordningen med pressestøtte opprettholdes, mener Løvaas at innstrammingene gjør ordningen til det bedre.

- Høyre er opptatt av at ordningen er så treffsikker som mulig og ønsker oss ikke aviser som har pressestøtten som forretningsidé. I dag er det for eksempel slik at én aktør som Mentor Medier stikker av med over en tredel av potten. Derfor er det gledelig å se at mange små hardtarbeidende redaksjoner gjør det så bra, og at fokus ikke er på produksjonsstøtte, men produktets innhold og kvalitet, sier Løvaas.

De 13 avisene som nå får redusert støtten er Bygdanytt, Fiskeribladet Fiskaren, Askøyværingen, Aust Agder Blad, Dølen, Hordaland Folkeblad, Jarlsberg Avis, Lofot-Tidende, Røyken og Hurums Avis, Svelvikposten, Tysvær Bygdeblad, Vestlandsnytt og Åndalsnes Avis.

Avventer mangfoldsrapport
Når det gjelder den videre veien for produksjonstilskuddet sier den andre regjeringspartneren, Fremskrittpartiets Ib Thomsen, at man nå avventer arbeidet til regjeringens nye medieutvalg.

Les også: Tv-sjefer inn i nytt medieutvalg

- Vi ser frem til Mediemangfoldsutvalgets arbeid og hvilke anbefalinger som kommer derfra når det gjelder den samlede bruk og innretning av de milliardene innkrevde skattepenger, avgiftsfritak og lisensavgifter som kommer pressen til gode, sier Thomsen til Kampanje.

I mindretall:

Høyre er i mindretall på Stortinget når det gjelder å få gjennomslag for kutt i avisenes produksjonstilskudd. - Vi registrerer at det ikke er flertall for dette på Stortinget, sier han til Kampanje.