NRK får innvilget 25 kroner i lisensvekst i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Det er langt mindre enn de 70 kronene kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ba om i lisensbrevet til kulturminister Thorhild Widvey i april.

- NRK må drive stadig mer effektivt. Lisensen har økt mer enn pris- og lønnsveksten de siste årene, samtidig har antallet lisensbetalere økt betydelig. Regjeringen foreslår derfor en beskjeden økning av lisensen i 2016, sier kulturminister Thorhild Widvey i meldingen. Det var TV 2 som først kunne avsløre lisensveksten

Regjeringens forslag er at kringkastingsavgiften øker med 25 kroner i 2016, til 2577 kroner. Det er en økning på om lag én prosent og tilsvarer 50 millioner kroner ekstra i NRK-kassen dersom anslaget om 10.000 nye lisensbetalere i 2016 slår til.

Kringkastingssjefens ønske om 70 kroner ville tilsvart en vekst på 140 millioner kroner.

I tillegg øker momsen på NRK-avgiften fra åtte til ti prosent. Det betyr at den reelle avgiften forbrukerne skal betale øker fra 2756,16 til 2.834,7 kroner.

I lisensbrevet sitt til Widvey argumenterte Eriksen for at 70 kroner ville være nok til å dekke pris- og lønnsveksten, forutsatt at antall lisenser øker med 10.000 i 2016. NRK-sjefen har kuttet kostnadene med 250 millioner kroner i år og legger opp til et kutt på ytterligere 50 millioner kroner i 2016.

Les mer: Eriksen ber om 70 kroner mer

I fjor ba Eriksen om en lisensvekst på 73 kroner, men ble stående uten ett rødt øre da regjeringen la frem sitt statsbudsjett. Etter forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre ble det til slutt likevel en økning på 25 kroner.

Statsbudsjettet legges frem en knapp uke etter at kulturminister Thorhild Widvey nedsatte en ekspertgruppe som skal se på NRK-lisensen og alternativer til den. Arbeidet ledes av administrerende direktør i E-CO, Tore Olaf Rimmereid. Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.

Les mer: Tidligere NRK-topp skal lede nytt lisens-utvalg

- Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag. Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.