Vil du ha en spennende jobb i NFI? Hvor du får mulighet til å jobbe med rådgivning for dyktige norske produsenter, samt behandle søknader om tilskudd til norske produksjoner.

Om stillingen

Norsk dokumentarfilm og serier har nådd internasjonale høyder gjennom sin kunstneriske originalitet, relevans, profesjonalitet og kvalitet. Norsk filminstitutt søker produksjonsrådgiver med kontorsted i Oslo. Stillingen er plassert i avdeling for produksjon og internasjonale relasjoner (PIR). Produksjonsrådgiveren inngår i et team av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning. Du vil ha et ansvar for å saksbehandle søknader om tilskudd til ett eller flere formater. 
 

Hvem er du

Som produksjonsrådgiver bidrar du til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet. Produksjonene skal ha potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje. Du har en genuin interesse for norsk produksjon av dokumentar, dramaserier og/eller spillefilm, og de prosessene som realiserer og formidler dem. Du må også være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som utvikler og bedrer forholdene for norske produserende bransjer. NFI verdsetter evnen til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen. Du samarbeider godt, har god prosessforståelse, og har en profesjonell holdning til film og forvaltningsfagene.
 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader
 • Følge opp prosjekter som har fått tilskudd
 • Gi veiledning til potensielle søkere 
 • Bidra til å utvikle og oppdatere praksis og retningslinjer for tilskuddsordningene 
 • Bidra til at NFI realiserer sine strategiske satsningsområder 
 • Holde deg oppdatert på utviklingen i den norske og internasjonale audiovisuelle bransjer og markeder
 • Bidra aktivt til det strategiske arbeidet relatert til produksjon, og bygge opp og ivareta kontakten med det norske og internasjonale produksjonsmiljøet 
   

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, kan erstattes av betydelig relevant erfaring
 • Dokumenterbar kunnskap om og innsikt i audiovisuell produksjon 
 • Bred praktisk produksjonserfaring
 • Kompetanse innenfor kalkulering av produksjon av dokumentar og/eller fiksjon
 • Kompetanse innenfor norsk og internasjonal finansiering 
 • Innsikt i og kunnskap om den norske og internasjonale audiovisuelle bransjen og marked 
 • Bred kunnskap om audiovisuelle produksjonsformer og nye plattformer
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig, men ikke et krav


Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner i norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og god prosessforståelse
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
 

NFI tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ. Stillingen er innplassert som seniorrådgiver SKO 1364 i ltr. 65-72, (594 300,- - 677 600,-). Høyere lønn kan vurderes ved spesielt kvalifiserte søkere.
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Filmvisninger internt av aktuelle norske filmer og månedens film på Cinemateket
 • Gratisbilletter til de fleste av Cinematekets visninger
 • Gratis digitalt interaktivt treningstilbud, rabatt på treningsstudio og refusjon av treningsavgift
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme dokumentar og serieproduksjon av høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt 
   

Spørsmål om stillingen 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør Lars Løge, mail: lars.loge@nfi.no eller tlf: 415 14 180. 
Henvendelser angående søknadsprosessen kan rettes til Seniorrådgiver i MeyerHaugen Mona Linn Hegdal, mail: mona@meyerhaugen.no eller på tlf: 922 40 703 eller til HR-rådgiver i NFI Christine Tellnes, mail: christine.tellnes@nfi.no eller tlf: 928 08 348.

Lytt gjerne til podcasten vår med avdelingsdirektør Lars Løge der vi snakker nærmere om denne stillingen: https://bit.ly/3a4pSZy


Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber for systematiske kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke å søke jobb hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøre vi deg oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 600 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill. NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning. Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.