MEDIEBYRÅFORENINGEN ER EN UAVHENGIG OG ÅPEN FORENING SOM JOBBER FOR Å STYRKE MEDIEBYRÅENES POSISJON, UTVIKLING OG FAGLIGE KVALITET I NORGE.

Mediebyråforeningen ble formelt etablert i 2011 og har i dag de fleste mediebyråene i Norge som medlemmer.

Mediebyråforeningens viktigste oppgaver er å fremme og synliggjøre mediebyråenes faglige kompetanse, etiske standard og den verdiskapningen mediebyråene bidrar med for sine oppdragsgivere. Mediebyråforeningen er også et aktivt talerør for bransjen, og jobber for å sikre like konkurransevilkår og å ivareta medlemmenes interesser overfor media, myndigheter og andre samfunnsaktører.

Daglig leder

Mediebyråforeningen søker en ny daglig leder, som er energisk og kunnskapsrik, og med et brennende engasjement for markedsføring og kommunikasjon.

Du skal lede det videre arbeidet med å styrke posisjonen til mediebyråene på vegne av foreningens medlemmer. Dine hovedoppgaver blir blant annet å tilrettelegge arbeidet i foreningen, bidra til å bedre rammevilkårene for bransjen, og øke synligheten og anerkjennelsen til byråenes arbeid og fagkompetanse på tvers av de ulike fagdisiplinene.

Du vil lede arbeidet med å ivareta og fremskaffe nye medlemmer, og være sentral i arbeidet med å skape nye og større inntekter for foreningen. Du må derfor være kommersiell og resultatorientert, og ha store ambisjoner på foreningens og bransjens vegne.

Daglig leder vil bistå aktivt i gjennomføringen av organisasjonens mange arrangementer og aktiviteter, og må trives med en synlig og operativ rolle. Det er en fordel med en bred erfaring innen markedsføring og kommunikasjon, og med et stort nettverk innen bransjen. Vi tror du har ledererfaring fra tidligere, og kan vise til meget gode resultater.

Stillingen rapporterer til styret i foreningen, og er lokalisert i Oslo

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede foreningens daglige arbeid i Norge
 • Ansvarlig for strategiutvikling og planarbeid, i tett samarbeid med styreleder og styret
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere årlig aktivitetsplan iht. MBFs strategi
 • Utvikle forslag til årlig budsjett, samt sikre god budsjettoppfølging og rapportering
 • Være en aktiv talsperson for mediebyråforeningen i alle sammenhenger
 • Arbeide for å styrke foreningens økonomi gjennom å markedsføre deltagelse på foreningens arrangementer overfor relevante målgrupper
 • Bidra aktivt med å rekruttere og følge opp medlemsbedrifter
 • Ansvarlig for oppfølging og publisering av mediebarometeret
 • Sikre god dialog og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner, som INMA, ANFO
 • Ansvarlig for kommunikasjon til markedet, inkludert sikre gode relasjoner til media


Formell kompetanse og bakgrunn

 • Relevant bransje erfaring fra media/byrå
 • Meget god kjennskap til mediebyråenes rolle og virke
 • Godt oppdatert på utviklingen innen bransjen og markedet
 • God digital forståelse, sterk på markedskommunikasjon
 • P&L erfaring; opptatt av kostnader og lønnsomhet, budsjettoppfølging
 • Kommersiell profil, evner å skape salg og inntekter
 • Sterk prosjektleder og gjennomfører; god til å koordinere og prioritere aktiviteter
 • Meget god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig
 • Høyere utdanning innen markedsføring, kommunikasjon, media, økonomi e.l.


Personlige egenskaper

 • Energisk, drivende og proaktiv
 • Evner å jobbe selvstendig, er selvgående, og med høy egenmotivasjon
 • Kommersiell teft, er forretningsorientert
 • Målrettet, med sterk gjennomføringskraft
 • Strukturert, ryddig og jobber planmessig
 • Har gode stayer evner, er robust og pågående, tør utfordre
 • God til å inspirere andre mennesker, få folk med
 • Engasjert og sosial profil
 • Kreativ og iderik; evner å skape nye aktiviteter
 • Utviklingsorientert; ser muligheter i markedet


Vi kan tilby en spennende, krevende og synlig rolle i et dynamisk medielandskap i endring. Stillingen gir rom for stor personlig og faglig utvikling, og anledning til å være med å påvirke utviklingen og rammevilkårene til en hel bransje. Du vil få stor frihet, et engasjert og kompetent styre, og mulighet til å samarbeide med entusiastiske og dyktige personer hos foreningens medlemmer. Lønn og vilkår etter nærmere avtale.

Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rådgiver Jon Dissen i JP Cornerstone på mobil +47 900 37 900 eller epost jon.dissen@jp-cornerstone.com

Søknadsfrist: Snarest.