Om rollen 
Leder for KAM og partnersalg skal lede og drive salget mot våre største kunder og eksterne salgskanaler. Avdelingen består i tillegg til deg av 3 KAM-selgere og 1 partneransvarlig. I samarbeid med våre erfarne KAM-selgere vil du jobbe med å tilegne nye store kunder og vekste eksisterende. Vi ønsker oss en moden og erfaren leder for dette lille teamet. Stillingen er og ansvarlig for vårt partnernettverk og vil selv være operativ og svært aktiv i å skalere opp dette. Du vil jobbe med finne nye partnere samt reforhandle avtaler med selskapets eksisterende partnere.

Vi ønsker en leder som evner å endre måten vi arbeider i teamet på i dag - til det bedre, mer moderne og mer effektivt. Vi ønsker også en leder som kan vurdere alternative prosesser for kundepåvirkning, f. eks bruk av andre kanaler, teknikker og prosesser enn tradisjonelt. Vi har stort fokus på leadsgenerende aktiviteter, og det er en klar fordel hvis du har erfaring med dette.

Du er et forbilde for andre som leder og vil bli medlem av ledergruppen i Norge. Du rapporterer direkte til salgsdirektør i Norge.

Må ha-krav

 • Du må ha en genuin interesse og innsikt i digital markedsføring
 • Du må ha relevant ledererfaring
 • Du må mestre salg meget godt, både som leder og operativt
 • Du har samarbeidet med eksterne partnere, forhandlet og inngått avtaler med dem
 • Du kan vise til gode resultater sammen med andre over tid

Ønskelige krav

 • Det er ønskelige at du kan vise til praktisk arbeid med forretningsutvikling, prosessutvikling og endring/omstilling
 • Det er en klar fordel med erfaring fra ulike leadsgenererende kampanjer eller aktiviteter
   

Dine viktigste egenskaper

 • Du er sulten, opptatt av å arbeide effektivt og strukturert.
 • Du har relevant ledererfaring, og du er bevisst på å balansere instruerende og støttende lederskap. Du samarbeider godt med andre.
 • Du er både motiverende og drivende, men ikke konfliktsky.
 • Du har meget gode kommunikasjonsferdigheter, og det er naturlig for deg å skape meget gode relasjoner med kunder og internt i selskapet.
 • Du evner å gjennomføre vellykkede forhandlinger.
 • Du trives med og være en pådriver for fornuftig endring.

Krav til utdannelse

Vi stiller ingen absolutte krav til utdannelse dersom din erfaring er relevant.
Det er likevel fint dersom du har en Bachelor innen relevante fagområder.


Om arbeidsgiveren
Gule Sider er et nordisk techselskap som hjelper små og mellomstore selskaper med digital markedsføring. Gule Sider har også en søketjeneste som samler, filtrerer og presenterer informasjon for å hjelpe enkeltpersoner med å finne og få kontakt med hverandre og med selskaper.

Vår visjon er å være den foretrukne markedsføringspartneren der du kan dekke ditt behov for markedsføring. For å lykkes med dette har Gule Sider partnerskap med noen av de ledende markedsføringskanalene - som Google, Facebook, Bing og våre egne lokale nettsteder i Sverige, Danmark og Norge. Gule Sider AS er en del av Eniro Group.