Forbrukerrådet skal bidra til å gjøre Norge mer forbrukervennlig. For å få til det er kommunikasjon, synlighet og troverdighet avgjørende. Vi ansetter nå en kommunikasjonssjef som har det sentrale ansvaret for dette. Kommunikasjonssjefen skal lede kommunikasjonsenheten, som i dag har sju ansatte.

Hvis du har evne til å bruke kommunikasjon som et strategisk og operativt verktøy, bør du lese videre. Vi ser etter en person som har erfaring fra å jobbe med media, enten fra innsiden eller utsiden av redaksjonene, og vet hvordan et budskap kan formidles for å flytte makt. Dette er en mulighet hvor du kan bruke både politisk teft og engasjement for forbrukeren.

Hovedansvaret i rollen er å lede Forbrukerrådets kommunikasjonsfaglige arbeid. Dette omfatter blant annet:

 • leder for kommunikasjonsenheten
 • Bidra til å nå Forbrukerrådets mål med effektivt kommunikasjonsarbeid
 • Sikre synlighet for Forbrukerrådet i media samt våre egne nyhetsflater og sosiale medier
 • Lede arbeidet med budskapsutforming, medietrening og evaluering
 • Utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategi og -planer
 • Videreutvikle et allerede sterkt kommunikasjonsmiljø i Forbrukerrådet


Når vi vurderer kandidater ser vi etter følgende:

 • Rollen er krevende. Vi tror det er nødvendig med minst fem års erfaring fra kommunikasjonsarbeid for å lykkes. I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra media. 
 • Siden rollen har lederansvar vil det være relevant å vise frem ledererfaring
 • Rett kandidat bør kunne vise en forståelse for interessepolitisk kommunikasjon
 • Vi tror at evne til å være løsningsorientert er viktig
 • Jobben stiller krav til analytiske evner
 • Du vil jobbe med mange ulike mennesker, så gode samarbeidsevner er sentralt for å lykkes
 • Det vil til tider være et høyt medietrykk og stor arbeidsbelastning, så det er relevant å vise en evne til å håndtere dette
 • Høyere relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.


Forbrukerrådet tilbyr en sentral stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du anledning til å arbeide i et meget kompetent og engasjert fagmiljø. Du vil få mulighet til å påvirke utviklingen av Forbrukerrådet, og til personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse, sommertid/vintertid, fleksibel arbeidstid, sentrale og moderne lokaler i Oslo sentrum med nærhet til alle kollektivtilbud.

Stillingen er fast og lønnes som underdirektør med en årslønn på kr. 800 000 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Spørsmål om stillingen rettes til vår rekrutteringsrådgiver Bård Idås (950 44 483) eller avdelingsdirektør Fredrik Färber (909 96 260). Søknadsfrist er 10. mars 2021.

Inkludering

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og ønsker søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en om du fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan brukes til registreringsformål.

Generelt

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Forbrukerrådet til enhver tid de nasjonale helsemyndigheters råd. Vi vil derfor i hovedsak gjennomføre digitale intervjuer inntil videre.

Forbrukerrådet er en synlig, tydelig og uavhengig interessepolitisk aktør som ivaretar forbrukeres rettigheter og perspektiv, og styrker deres muligheter til å utøve forbrukermakt. Vi mener at digital utvikling og bærekraft skaper endringer og nye utfordringer for forbrukere. Vi jobber derfor for at forbrukeres stilling må sikres og styrkes, og økt sårbarhet unngås.