Vi er på jakt etter en kommersiell og drivende dyktig salgssjef til superspennende jobb i Aschehoug Undervisning. Du vil sammen teamet ditt bli vår fremste representant ut mot skole-Norge for salg av selskapets produkter. Gode læremidler i samspill med dyktige lærere, utgjør selve bærebjelken for barn og ungdoms læring. I Aschehoug jobber vi derfor etter slagordet: Med Læreren. For Eleven. 

Hele bransjen vår står overfor store endringer. Bruken av digitale læremidler i kombinasjon med de tradisjonelle lærebøkene er stadig økende, og dette påvirker også hvordan læremidler kjøpes inn. Den fysiske læreboken med lang levetid skal kombineres med lisensbaserte digitale løsninger, og kampen om markedsandelene hardner til i et marked preget av stadig økende konkurranse.  

Som leder for salgsavdelingen blir du ansvarlig for et team på fem personer som jobber ut mot grunnskolen og videregående skole. Du vil rapportere til salgs- og markedssjef og bli en del av hans ledergruppe. 

Vi tror de viktigste oppgavene i jobben blir: 

 • Bygge et sterkt salgsteam og en salgskultur gjennom å være en salgsleder som gir en tydelig retning for hvordan avdelingen skal arbeide og sørge for at vi bruker kreftene riktig.
 • Etablere en salgsstrategi  med klare planer og metodikk for gjennomføring og oppfølging. 
 • Finne den optimale kanalmiksen for skolen, hvor besøk og 1:1 kontakt suppleres med webinarer og digitale presentasjoner.
 • Forstå de ulike målgruppenes behov, og kommunisere like godt med både lærere, skoleledere og oppvekstsjefer i kommunene.
 • Bidra med innsikt fra markedet tilbake til produktutviklingsteamene.
 • Drive godt og utviklende samarbeid med våre forhandlere.
 • Lede arbeidet i anbudsprosesser på en strukturert og nøyaktig måte og utforme gode tilbudsdokumenter. 
 • Håndtere egen portefølje som nøkkelkundeansvarlig.
 • Være en nøkkelperson i arbeidet med pris- og pakketeringsspørsmål.


Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning.
 • Relevant salgserfaring med dokumenterte resultater.
 • Det er en fordel med arbeidserfaring inn mot skole/utdanningsinstitusjoner.
 • Erfaring med salg av digitale tjenester, samt digital kompetanse og nysgjerrighet slik at du ivrer for at vi også bruker digital kommunikasjon mot skolen rett.


Sammen med dyktige kolleger skal du finne de beste løsningene på ovennevnte utfordringer. For å lykkes med dette må du være opptatt av å skape resultater sammen med andre i en organisasjon med mye tilgjengelig kompetanse. Alle har vi en sterk ambisjon om å vinne markedsandeler.

For mer informasjon om denne spennende rollen kan du kontakte vår rådgiver i Kingbird AS, Eirik Bache-Wiig, på telefon 97109010.

Aschehoug Undervisning utvikler digitale og papirbaserte læremidler for grunn- og videregående skole og til voksenopplæringen. Gode læremidler er en forutsetning for motivasjon og læring, og er en viktig del av norske barn og ungdommers skolehverdag.

Vi brenner for å gi lærere og elever gode brukeropplevelser, og sammen med lærere og andre fagfolk er vårt mål å skape de beste verktøyene for læring. Vi er nå inne i en ekspansiv periode som følge av fagfornyelsen. Her har du mulighet til å ta del i en spennende utvikling med et viktig samfunnsoppdrag.