Kort sammendrag:

Stillingen som Digital Production Manager for Eurosport vil være bindeleddet mellom liveproduksjonen, desken og plattformen Eurosport Player. Personen skal sørge for koordinering av livesendinger på tvers av Eurosport sine digitale plattformer. Noe som innebærer å overse at det er god arbeidsflyt, både i forkant av eventet og underveis.

Ansvarsområder:

 • Prosjektledelse av eventer og konsepter på Discovery sine digitale plattformer
 • Kontaktpunkt for digital innholdsrapportering
 • Ansvar for å sammenfatte produksjonsmanualer for digitale events
 • Ansvarlig for teknisk arbeidsflyt og samarbeid med schedulering av lokale og sentrale team for events på Discovery sine plattformer
 • Kontaktpunkt for feilmeldinger ved verktøy for webdesk
 • Kontaktpunkt for behov for verktøy i forhold til digital utvikling av de digitale plattformene
 • Overse og koordinere vaktlister for streaming editors
 • PO ansvar for egne prosjekter
 • Ressurs inn i plattformoverskrivende teknologiprosjekter for sport


Kompetanse:

 • God kjennskap til arbeids- og produksjonsflyt i et live multiplattforms produksjonsmiljø
 • Minimum 3 års erfaring med datastyrt innhold som f.eks adobe analytics
 • Minimum 2 års erfaring med prosjektledelse av digitale prosjekter
 • Minimum 2 års erfaring med streaming eller liveproduksjon
 • Stillingen krever både produksjonsteknisk og teknologisk innsikt og kunnskap
 • Erfaring med å jobbe i en internasjonal matriseorganisasjon


Personlige egenskaper

 • Sportsinteressert
 • Høy gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Behersker engelsk som arbeidsspråk