NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge.
Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har redaksjoner og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital og flerkulturell kompetanse.

DISTRIKTSDIREKTØR

Vil du lede og videreutvikle NRK-journalistikken i distriktene?
Vi søker en strategisk og tydelig leder som skal sikre at NRK utvikles i tråd med dagens og framtidens utfordringer, konkurranse og strategiske mål. Distriktdivisjonen i NRK består av ca 900 medarbeidere fordelt over hele landet – med 5 regioner, 15 distriktskontoret og en rekke lokalkontorer. Stillingen inngår i NRKs toppledelse.

Direktøren for distriktdivisjonen har et særlig ansvar for å videreutvikle nyhets- og aktualitetsprogrammene i hele landet, og alle sjangerområder som divisjonen har ansvaret for på nasjonalt nivå og på alle plattformer. Du skal lede sikre at medarbeiderne har riktig kompetanse, tiltrekke nye talenter og bidra til å forbedre og utvikle NRK.

Kvalifikasjoner

  • Solid kunnskap om NRKs oppdrag, rolle og verdier og den norske mediebransjen.
  • Bred leder- og redaktørerfaring fra et større mediehus et nødvendig.
  • Inngående innsikt i medieutvikling og digitalisering.
  • Kandidater som har ledet krevende endringsprosesser vil bli foretrukket.
  • Erfaring fra omstillings- og innovasjonsarbeid.
  • Stor arbeidskapasitet og anledning til mye reisevirksomhet
  • Påvirkningskraft og gjennomføringsevne.
  • Relevant høyere utdanning.


Personlige egenskaper

Vi søker en person med et hjerte som banker for et mangfoldig og langstrakt Norge, med sans for både storbyer og små lokalsamfunn.

Det forutsettes at distriktsdirektøren har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner for å legge til rette for nettverk og gode relasjoner. Det blir viktig å jobbe analytisk og strukturert for å oppnå ambisjoner og mål for NRK.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.
Mer informasjon om stillingen kan gis av rådgiver Åge Petter Christiansen hos Hodejegerne AS, mobil 900 99 800. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist 30.november. Søknad sendes digitalt fra annonsen her: nrk.no