DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål å øke konkurransekraften og sette fart på digitaliseringen i norske virksomheter. Vi er et ideelt aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere og store offentlige aktører som partnere.

DigitalNorway skal sette virksomheter av alle typer og størrelser i stand til å ta i bruk ny teknologi, og tilrettelegge for samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. Vi samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.

Som Community manager skal du bidra til at DigitalNorways digitale medlemsplattform dekker behovene norsk næringsliv har for å dele innsikt og erfaringer, delta i aktuelle kompetanseforum og tilrettelegge for nye samarbeid og partnerskap på tvers av selskaper og bransjer. Gjennom analyse av kundeinnsikt vil du etablere, følge opp og utvikle gode verktøy for å stimulere, engasjere og bygge medlemsbasen av norske bedrifter. Du vil ha hovedansvaret for dialogen med viktige nettverkspartnere for DigitalNorway, inkludert eiere og strategiske medlemmer, og følge opp en del administrative oppgaver.
Vi søker deg som er genuint opptatt av og nysgjerrig på hvordan digitalisering påvirker norske bedrifter i det daglige. Du har helst erfaring fra arbeid med community, digitale plattformer, kommunikasjon og arrangementer.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde i dialogen med viktige nettverkspartnere for DigitalNorway, inkludert eiere og strategiske medlemmer
  • Bidra til utvikling av vår digitale interaksjonsplattform hvor vi skal bygge vårt community for norsk næringsliv
  • Tett kommunikasjon, oppfølging og samhandling med bedrifter
  • Utvikle og produsere relevant innhold i samarbeid med våre partnere
  • Prosjektledelse og administrative oppgaver


Personlige egenskaper/bakgrunn:

  • Interesse for digital teknologi og innovasjon
  • Erfaring fra communityarbeid, kommunikasjon og markedsføring e.l.
  • Erfaring med å lede prosjekter og å jobbe mot senior kontaktpunkter
  • Åpen, positiv energispreder som kan representere senteret utad
  • Nøyaktig, presis og selvgående person som kan håndtere alle sider av prosjektledelse


Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Dingsør, COO i DigitalNorway på mobil 91724981. Søknad med CV sendes til liv.dingsor@digitalnorway.com innen 20.08.18.