“Kundesentrisk og datadrevet produktutvikling: Klimatjenesten i Trumf - NorgesGruppen”
04.05.2022 11:30:00 04.05.2022 11:45:00
NorgesGruppen lanserte i august 2021 en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.
Kristin Bigseth
Direktør Innovasjon og Digitalisering av kundeopplevelsen
NorgesGruppen