Bakgrunnen for brevet til EBU skal ifølge den danske avisa B.T og nettstedet MediaWatch være en økende frykt blant de nordiske allmennkringkasterne for kommersialisering og krav om profesjonalisering til de unge artistene i Melodi Grand Prix Junior, som er helt ned til åtte år gamle.

EBU skal snart fastsette regelverket for inneværende års finale, og NRK, DR og SVT foreslår at det innføres en såkalt superfinale, som betyr at de svakest plasserte deltakerne ikke vil få oppgitt noen poengsummer, mens de fem beste møtes i en ny finale. Hvis ikke EBU imøtekommer kravet fra de nordiske landene, kan NRK, DR og SVT komme til å trekke seg fra samarbeidet, skriver B.T.

I fjor var det 16 deltakerland i MGP Junior, men NRK, DR og SVT ønsker at tallet reduseres til 14 og at det utarbeides en nøkkel for utvelgelse som sikrer at flere forskjellige land kommer med.

Programsjef Kalle Fürst i barne- og ungdomsavdelingen i NRK sier til B.T at MGP Junior må bli et arrangement på barnas premisser, dersom NRK fortsatt skal være med, men han understreker at han tror de nordiske landene og EBU kommer fram til en løsning.