Mediekonferansen står seg i konkurransen med andre fordi den hele tiden klarer å fornye seg, sier Haakon Dahl i Kitchen Reklamebyrå. I år tar Dahl på seg den viktige oppgaven som konferansier og skal lede deltakerne gjennom det faglige programmet, som blant annet fokuserer på de dominerende trendene i mediebransjen.

Det er bøttevis med konkurrenter, men Mediaforums Mediekonferanse står seg. Den har en tradisjonsrik historie og vise til og har hele tiden klart å fornye seg og skaffe gode foredragsholdere og temaer. Og de samler bransjefolk, kunder og mediebyråer. Mediekonferansen er et viktig møtested, nå håper jeg også at enda flere annonsører kjenner sin besøkelsestid, sier Kitchen-sjefen. Årets Mediekonferanse har fått til en fin miks mellom norske og utenlandske foredragsholdere og interessante temaer. Her er det noe for alle.

Prisene enda viktigere over tid

- Prisene som deles ut har allerede markert seg som viktig og kommer til å bli enda viktigere over tid. Selv om det florerer med priser i denne bransjen, så er det viktig å gi anerkjennelse for godt arbeid. Det lærer vi alle av og utvikler oss videre.

Vet ikke hva som kommer

- Akkurat nå føler jeg at den viktigste trenden er at man ikke vet hva som kommer. Det man trodde for et år siden holder ikke stikk lenger.  Vi lever i en tid hvor vi må tørre å eksperimentere mer, i et mediebilde som stadig er i endring. Samtidig må vi benytte de virkemidlene som vi vet virker. På mange måter kan man si at mediebudsjettet i større grad må investeres og ikke bare plasseres.

Nisjestyring mister naboeffekt

- Noe av utfordringen med annonsemarkedet i dag er at den blir veldig målgruppe og nisjestyrt. Man har muligheten til å nå kun de som er definert i målgruppen og ingen andre. Det betyr at man i stor grad mister det man tidligere kalte nabo-effekten. At alle hadde sett kampanjen din. I dag kan en god kampanje ha truffet målgruppen og fungert knallgodt innenfor den definerte målgruppen, men ”ingen” har sett den. Det er en utfordring for mange, spesielt de som har et samfunnsoppdrag og har behov for å både gjøre ting og fortelle om hva de gjør. 

Blir lineær TV borte mister vi grunnfjellet

- Det er overraskende at lineær TV holder seg så godt i Norge, når vi ser et fall i ordinær TV-titting i Sverige med så mye som 25 prosent. Streaming blir jo som alle vet mer og mer vanlig. Vi risikerer å miste grunnfjellet hvis lineær TV reduseres i samme tempo som i andre land vi kan sammenligne oss med.  Det bekymrer meg, fordi vi kan risikere å miste den sikre delen av medieinvesteringene. Så blir det spennende å se hvordan lineær TV utvikler seg fremover. 

Unge gutter liker unge jenter

- De unge er på sosiale kanaler. Vi i Kitchen gjorde nettopp en vellykket kampanje for Statens vegvesen der målsettingen var å få unge gutter til å kjøre mer forsiktig. Vi valgte å påvirke guttene gjennom det unge gutter bryr seg mest om, nemlig unge jenter, og gjøre det å kjøre for fort til noe som ble forbundet med pubertal umodenhet. Kampanjen gikk rett hjem i målgruppen, og ble en stor suksess i sosiale medier, utfordringen er at denne delen av kampanjen er ukjent for de som ikke er i målgruppen. Der mister man litt nabo-effekten. 

Kunden vil se og forstå

-  Trenden i bransjen nå er at det ansettes flere analytikere. Kundene vil se og forstå hvordan kampanjene virker. Gode analyser blir viktigere og viktigere i konkurransen om kundene. Jeg tror ikke nødvendigvis det blir færre folk men arbeidsoppgavene blir litt annerledes, og mer spisset mot trender, analyse og målgruppetenkning. Mediebyråene går så det suser. Det har de alltid gjort. PR-byråene går bra.  Reklamebyråene går litt opp og ned. Det er også normalt, ler Dahl.

Jeg er ingen komiker

- Jeg skal gjøre mitt for å bidra til å luke ut tåkefyrstene og kopistene og bidra til å bringe klarhet i hva hver foredragsholder egentlig mener. Den jobben skal jeg ta alvorlig. Jeg er definitivt ingen komiker så noen stor underholdningsverdi av min opptreden kan ingen forvente seg. Jeg er heller ikke tilhenger av den amerikanske stilen med panegyriske introduksjoner av foredragsholderne. Er de flinke så skal de få love til å bevise det gjennom hva de snakker om, ikke av uforholdsmessig skryt før de går i gang.

Jeg er sikker på at Mediekonferansen 2015 blir noe som er verdt å få med seg, og jeg skal gjøre alt som står i min makt for at deltagerne skal få mest mulig klar tale fra scenen. I tillegg skal jeg være så ærlig å si at jeg gleder meg til en fest med bransjekollegaer, avslutter Dahl.