I investeringsselskapet Atlantis Vest som er heleid av Rieber, skal Mediateket- leverandør av systemer og løsninger for å effektivisere medieproduksjon sammen med Video 4 AS og AVIT-Systems A/S samles.

- Jeg synes det er en fin anerkjennelse av det arbeidet vi har nedlagt gjennom mange år og gleder meg over å ha fått en investor av ett slikt kaliber, samt flere nye kollegaer fra Avit og Video 4. Det gir en raskere boost, ikke minst i forhold til tjenestene vi har finansiert med egne midler. Vi får en investor som forstår seg på teknologi og som er villig til å satse på det. Jeg gleder meg til det vi nå skal bygge sammen, sier administrerende direktør Gro Setereng i Mediateket til Kampanje.

Mediateket har de fleste store tv-selskapene på kundelisten; NRK, Discovery Networks, TV 2, SVT og Telenor. Nå går bedriften med Atlantis Vest som investor sammen med utstyrs- og løsningsleverandørene Video 4 AS og AVIT-Systems A/S og posisjonerer seg som en viktig global aktør. Det nye konsernet blir heleier av alle de tre selskapene, men dagens eiere av Mediateket vil også reinvestere store deler av salgssummen i det nye selskapet.

- Sammen med våre nye partnere og med Atlantis Vest i ryggen blir vi nå en betydelig aktør med en størrelse som gjør at vi kan konkurrere om de store internasjonale kundene i et globalt marked, sier Setereng.

Hun ønsker ikke å kommentere salgssummen overfor Kampnje.

Atlantis Vest er familien Riebers investeringsselskap, som jobber for å være en pådriver for omstilling og nytenkning.

- På et overordnet nivå ser vi at et stadig økende volum av levende bilder på flere ulike plattformer danner nye behov for produkter og tjenester fra leverandørsiden. I lys av det tror vi at kompetansen og den utstrakte bransjeerfaringen hos de ansatte i disse tre selskapene, representerer et svært godt fundament for å bygge en fremtidsrettet systemleverandør inn mot medieindustrien, sier investeringsdirektør Trond Valvik i Atlantis Vest, til Kampanje.

Samlet har de tre selskapene en omsetning rett i underkant av 300 millioner kroner og 71 ansatte. Dette åpner for å kunne opptre i et internasjonalt miljø der kunder ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

Valvik forteller at det er lagt en investeringsplan for Atlantis Vest.

- Vi fokuserer på investeringsområdet som vi har kalt for Direkte Investeringer hvor vi typisk går inn med en kontrollerende post og tar en aktiv rolle. Vi jobber også med oppfølging og videreutvikling av eksisterende investeringsportefølje, herunder oppkjøp/uorganisk vekst i relasjon til disse. I forhold til nyinvesteringer har vi for tiden et spesielt fokus inn mot it og software, sier han til Kampanje.