Det er en fersk undersøkelse fra Sintef som viser at norske kvinner er lite samfunnsengasjerte på Facebook, skriver NRK.

Seniorforsker ved Sintef, Petter Bae Brandtzæg, har i en studie kartlagt hvilke sider eller såkalte «pages» 20 millioner brukere liker på Facebook. Her kommer det fram at bare tre av ti kvinner har interesse for politikk, mens sju av ti menn viser interesse for dette. Spriket mellom menn og kvinner gjelder grovt sett både globalt og i Norge.

- I det store og det hele så er menn mer interessert enn kvinner. Men det vi ser er at når kvinner er interessert så er de interessert i miljø og humanitære organisasjoner, og ikke så mye i politikk eller informasjon om nyheter, sier Brandtzæg til NRK.

Men forsker Kari Steen-Johnson ved Insitutt for samfunnsforskning, er uenig i at kvinner er mindre samfunnsengasjerte enn menn på Facebook.

- Kvinner og menn er nok opptatt av litt ulike områder av politikken. Og nettopp derfor er det så viktig å holde fast på dette litt brede begrepet og se at det går an å engasjere seg på ulike måter, sier hun til NRK