Det er Nettavisen som mener å vite at papirutgavene til Dagbladet og Se og Hør aldri har solgt så dårlig og for første gang ser den Aller-eide avisen salgstall på 30.000-tallet.

- Hvis du ser på salg over disk, så har vi hatt dager hvor vi har vært under 40.000. Det er historisk lavt, men samtidig er det andre aviser som faller mye mer enn oss, sier Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markussen, til Nettavisen.

De siste opplagstallene for 2014 viser at Dagbladet hadde et snittopplag på rundt 73.000 eksemplarer. Til sammenligning hadde avisen et opplag på rundt 200.000 eksemplarer på starten av 2000-tallet.

Når det gjelder Se og Hør skriver Nettavisen at «flere kilder forteller uavhengig av hverandre at man på det verste har sett salgstall på i overkant av 70.000 på tirsdager og under 40.000 på fredag».

Tallene tilbakevises av sjefredaktør Ellen Arnstad.