Vår nyopprettede markedsavdeling søker nå vår nye innholds- og kampanjeansvarlig, på seniornivå. Du skal bidra med å lage innhold og gjennomføre kampanjer på tvers av digitale og fysiske kanaler, som et element i å støtte Innovasjon Norges arbeid med å fremme vekst og omstilling i norsk næringsliv.

Vi søker deg som har solid erfaring med digital markedsføring og innholdsproduksjon – og som har god forståelse for samspillet mellom ulike kommunikasjonskanaler (omnikanal). Du vil være ansvarlig for å operasjonalisere Innovasjon Norges markedsplaner. Rollen vil derfor innebære en kombinasjon av strategisk og operasjonelt arbeid, og vi behøver deg som både kan lage planer og sette dem ut i livet.

Din hovedoppgave vil være å identifisere målgrupper og kanaler for kommunikasjon, utvikle tilpasset innhold og iverksette kampanjer. Du vil være ansvarlig bestiller overfor både interne kanalansvarlige og eksterne byråer. Arbeidet vil kreve evne til å ta selvstendig ansvar for medieplaner og forståelse for målgruppers modus i ulike deler av kjøpstrakten.

Du skal i tillegg være en intern fagressurs med ansvar for å heve organisasjonens kompetanse på markedsarbeid.


Viktige oppgaver i rollen vil være:

 • Ansvar for å operasjonalisere markedsplaner.
 • Identifisere målgrupper og kanaler for markedsaktiviteter.
 • Bestille fra og sparre med produktteam (internt) og produksjonsbyrå (eksternt).
 • Utvikle kjøreplaner og bestille kampanjer hos kanalansvarlig (internt) og mediebyrå (eksternt).
 • Kunne tilpasse tekst og publisere både på web og i sosiale kanaler
 • Sikre samkjøring av aktiviteter med Innovasjon Norges kommunikasjonsavdeling.
 • Følge opp effektmåling og læring for optimalisering og forbedringer.


For å lykkes i rollen tror vi at du har:

 • Bakgrunn fra markedsplanarbeid, kampanjeplanlegging og markedsføring.
 • God forståelse for merkevarebygging.
 • Bred erfaring fra «omnikanal»-arbeid og stor grad av kanalforståelse, spesielt for digitale kundereiser.
 • Bestillerkompetanse overfor leverandører, inkludert tydelige briefer for innholdsproduksjon.
 • Interesse for og erfaring med å produsere innhold for digitale kanaler, gjerne både tekst og video.
 • Gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter.
 • Erfaring med publisering på web og i sosiale medier.
 • Erfaring med analyseverktøy.

I tillegg ønsker vi at du har relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse.


Vi kan tilby:

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Muligheten til å arbeide med hyggelige kollegaer på tvers av flere avdelinger, divisjoner og over flere nivåer i organisasjonen helt opp til ledergruppen.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstidsordning, per i dag inkludert mulighet for å jobbe inntil to dager i uken hjemmefra. Normal arbeidsuke er 37,5 time inkludert lunsj, fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering. Fem ukers betalt ferie og to betalte fridager mellom jul og nyttår. God innskuddspensjonsordning og forsikringsordninger.
 • Innovasjon Norge flytter i januar 2023 til nye moderne lokaler i Grev Wedels Plass 9.


Ytterligere informasjon får du ved å kontakte leder for markedsavdelingen, Helene Friis, tlf. 930 97 800.


Send søknad vedlagt CV, vitnemål og andre relevante dokumenter, innen 1. desember 2022.

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden. Søknader behandles fortløpende. Innovasjon Norge foretar bakgrunnsjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil få nærmere informasjon om dette.