Vil du være med å sette Norges største bussterminal på kartet?


Har du forretningsmessig teft og interesse for bærekraftige løsninger? Er du opptatt av det grønne skiftet og motivert for å omsette dette til kundefokuserte og kostnadseffektive løsninger? Vår målsetning er å gjøre Oslo og Norges største bussterminal til en kommersiell og attraktiv arena og en spennende start og slutt på bussreisen.

Ønsker du en stilling med store muligheter for påvirkning og utvikling? Da er du den vi leter etter.

Les mer om oss her: https://www.oslobussterminal.no/

Arbeidsoppgaver

 • operativ og administrativ styring av Oslo bussterminal (OBT)
 • markedsførings funksjon – øke synligheten av terminalen
 • overvåke trender
 • utvikle ankomst og avgangstider og konsepter i samarbeid med busselskaper
 • oppfølging av prosesser og avtaler på OBT
 • utvikle nettsider og digitale løsninger for å øke trafikken ved terminalen
 • planlegge eventer og arrangementer
 • utvikle våre kommersielle digitale reklameløsninger i samarbeid med mediebransjen
 • videreutvikle og følge opp våre kundeverter
 • personalledelse
 • budsjett og resultatansvar

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen markedsføring
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring
 • ledererfaring
 • analytisk
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • kommunikasjonsferdigheter med evne til å spille andre gode

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode lederegenskaper
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å spille andre gode
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et trivelig arbeidsmiljø
 • meget bra kantine
 • god pensjonsordning i Viken pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Bli med på å utvikle tjenestene til våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår.

Viken kollektivterminaler FKF er et foretak i Viken fylkeskommune. Vårt samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og en bærekraftig utvikling av kollektivinfrastruktur. Ansvarsområdene omfatter per i dag bussanlegg, bussterminaler, stoppesteder, fergeterminaler/kaianlegg, sykkelhotell, knutepunkter, sjåførfasiliteter og mikromobilitet. Vi opererer i geografisk området Akershus, samt noe i Oslo. Vi er kundefokusert, med de reisende og kollektivoperatørene som sluttbrukere av våre tjenester. Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt.

Viken kollektivterminaler FKF er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen ved behov.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentlighetsloven § 25.