Foreløpige tall fra TNS Gallups tv-meter viser at Test nasjonen hadde over én millon seere i fra det gikk på lufta lilke før klokken 20 til det var over ved elleve-tiden, bare avbrutt av satireprogrammet Løvebakken.

NRK1s markedsandel økte med 2,1 prosentpoeng sammenlignet med uken før. Det betyr at kanalen endte på en markedsandel på 43 prosent.

NRK2 tjener også på sport, og hadde en økning på 0,5 prosent. Det ga en markedsandel på 3,9 prosent for lillesøster i NRK-huset.

TV 2 taper naturligvis på at NRK har sterke tall, men går ikke tilbake mer enn 0,9 prosentpoeng. Det sender kanalen ned til en markedsandel for hele uken på 28 prosent.

TVNorge er den kanalen som går mest tilbake andelsmessig. Uten fotball på lørdag mistet kanalen det den vant uken før, og gikk tilbake 1,1 prosentpoeng. Det ga TVNorge en andel på 10,5 prosent.

TV3 holder sin markedsandel på 6,1 prosent, mens andre kanaler synker med 0,6 poeng og har til sammen 8,5 prosent andel.

Tv-andeler uke 48/2004. (Endring i prosentpoeng)
Kanal Uke 48 Endring fra uke 47
NRK1 43 2,1
NRK2 3,9 0,5
TV 2 28 -0,9
TVNorge 10,5 -1,1
TV3 6,1 -
Andre kanaler 8,5 -0,6

]]>