Kitchen Reklamebyrå AS

Kitchen Reklamebyrå

Postadresse: Postboks 131, Sentrum

Postnummer: 0157 Oslo

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 13-15

Postnummer: 0102 Oslo

Telefonummer: 90634400

Epost: Send Epost

Etablert: 2002

Antall ansatte: 49

+ -

Kitchen jobber med et bredt spekter av kunder på tvers av størrelser og kategorier - kanaler og utfordringer. Felles for alle som jobber i Kitchen for og de vi jobber med, er et ønske om å lage kommunikasjon som skaper forandring. Endring er målet, kreativitet er verktøyet. 

ARBEID