Felles for små og store steder i Norge er at de har sin egen lokale helt. I denne kampanjen for Norwegian var målet å få bragt disse lokale heltene opp og frem i vår kollektive bevissthet.

Måten vi gjorde dette på var å la de lokale heltene i Norge kjempe om å få portrettet sitt på flyhalen til et Norwegianfly. For å skape engasjement til denne kampanjen etablerte vi en valgkamp. Ved å la ordførerne i Norges største byer lede hver sin nominasjonskomité, fikk vi en liste med forhåndsnominerte kandidater. For hver av disse kandidatene utarbeidet vi et eget sett med valgkampmateriell for bruk i møte med lokalbefolkningen, samt i sosiale medier.

Det ble også utarbeidet materiell i samme uttrykk som ivaretok hvert stadium valgkampen var inne i. Kampanjen gjorde blant annet  at begrepet ‘Halehelt’ kom inn på språkrådets toppliste over norske nyord i 2012. Og samtidig befestet Norwegian i den norske folkesjela for lang tid fremover.