Fretex samler inn og selger brukte klær, møbler ting og tang. Fortjenesten fra salget går til ulike sosiale engasjement (suppekjøkken, herberger, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling). Men selve livsgrunnlaget for driften er at folk gir Fretex det de ikke lenger trenger selv.

Utfordringen til Fretex er å opprettholde en jevn strøm av donasjoner, slik at de kan fortsette sitt arbeid. Hvert år har vi en kampanje hvor vi minner folk om å gi. Vanligvis er budskapet i disse kampanjene ”vi trenger mer”.

I år ville vi i stedet si et stort TAKK for alt vi får. Vi ville henvende oss til de som allerede gir og vise vår takknemmelighet for at du er med på å gi mennesker tro på fremtiden.

Vi tilbrakte en dag i en av norges største Fretexbutikker. Her bygde vi ulike TAKK-installasjoner, utelukkende av ting vi kunne finne i denne butikken, ting som allerede var donert til Fretex. Vi la stor vekt på at ingenting skulle bli ødelagt, slik at alt vi brukte kunne selges etterpå.