SpareBank 1 er opptatt av lokalmiljøet. Derfor samarbeider de med Trygg Trafikk rundt omkring i Norge om trafikksikkerhet og preventive tiltak for å redusere ulykker. Oppfordring til refleksbruk er ett av disse tiltakene.


Denne filmen har til hensikt å illustrere konsekvenser ved det å ikke bruke refleks på en stillferdig, men likevel virkningsfull måte.