I Norge er den mest vanlige måten å misbruke heroin på å sette et skudd rett i blodåren. Alt misbruk av heroin er farlig, men å bruke sprøyte er ekstra risikabelt. Hvis man derimot røyker heroinet, slipper man risiko for sykdommer som HIV, hepatitt og infeksjoner som ødelegger blodårene.

For å påvirke heroinmisbrukere til å vurdere røyking av heroin fremfor å sette sprøyte, skrev vi korte og klare meldinger ved å bruke blodårer som slynget seg sammen og formet bokstaver.

Plakater med disse meldingene som motiv ble hengt opp på steder der heroinmisbrukere setter skuddene sine, blant annet på alle sprøyterom i Norge.