Queen Sonja Print Award er en stiftelse etablert av HM Dronning Sonja i 2011. Formålet til stiftelsen er å skape interesse for og stimulere til utvikling av 'papirbasert' kunst (grafikk). Dette skjer primært ved utdeling av et kunstnerstipend til unge lovende kunstnere innen sjangeren hvert år.

Logoen er basert på et verktøy som alle grafikere er godt kjent med; pressen som legger trykk på matrisen mot papiret, og overfører farge (dyptrykk). Den kan også tolkes som en valse som brukes til påføring av farge i høytrykk-teknikken.

Kopperfargen er relevant fra matriale tmatrisen/trykkplata er laget av, samt kjemikalier fra tradisjonelle trykkerier.