For funksjonshemmede er muligheten til et vanlig liv uvanlig viktig. Uloba er en tjenestetilbyder av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), en tjeneste som ikke handler om medisinske behov, men om en selvstendig hverdag til tross for sin funksjonshemming.

Oppgaven var å produsere en informasjonsfilm som gjorde tjenesten kjent for brukere og rekrutterte assistenter, med et grafisk tydelig design som tok hensyn til universell utforming. Utfordringen lå i at Uloba også ønsket å engasjere, ikke bare informere.