Rolf Erstad gikk i går av som toppsjef i Harstad Tidende Gruppen (HTG). Han har vært sykemeldt siden 1. oktober. Som følge av helsesituasjonen, gav Erstad før helgen beskjed om at han ønsket å fratre med virkning fra mandag 3. desember, melder eieren Polaris Media i en børsmelding.

Styret i HTG understreker at det er vemodig over at en viktig epoke i HTGs historie er over.

- Rolf Erstad spilte en avgjørende rolle i prosessen som førte til at Polaris Media ble skapt gjennom en fusjon mellom HTG og Adresseavisen-konsernet. Som leder av HTG gjennom en årrekke, har han på en imponerende måte bidratt til at HTG og Polaris Media har fått en sterk posisjon i Nord-Norge, sier styreleder i HTG og konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch.

Rolf Erstad har vært toppleder i nesten 24 år, først i Troms Folkeblad, deretter i Harstad Tidende Gruppen. Siden etableringen av Polaris Media i oktober 2008, har han sittet i konsernledelsen som representant for HTG.

Styret har ansatt Harald H. Rise i stillingen som administrerende direktør i HTG. Rise har tilsvarende stilling i Polaris Media Nordvestlandet, og han vil i tiden fremover inneha begge stillingene. Rise har også fungert som HTG-leder i Erstads sykefravær de siste to månedene.

Rise har bakgrunn som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Sunnmørsposten, før han ble ansatt som konserndirektør i Edda Media, blant annet med styreansvar for selskapene på Nordvestlandet. Da Polaris Media kjøpte disse virksomhetene fra Edda Media i 2009, gikk Rise inn som leder av det nye eierselskapet Polaris Media Nordvestlandet.