Vil ikke betale mer enn 1.700 kroner for seniorrådgivere: - Ikke vært flinke nok

Flere byråtopper reagerer på funnene. - Jeg er sikker på at viljen til å betale for reell verdiskaping er større enn dette, sier bransjenestor.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Stine Eriksson

Timepriser er støtt og stadig på agendaen i medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge, og det er kanskje ikke så rart når det stadig vekk dukker opp nye eksempler på priser som står stille, eller som i noen tilfeller tegner en negativ utvikling. Kampanje har i år kunnet rapportere om byråer som underbyr hverandre i pitsjer og der prisene i enkelte anbud har ligget lavere enn det som er standarden i bransjen, hvor timeprisene allerede har stått på stedet hvil i over tyve år.

I vår nye undersøkelse «The Nordic CMO Survey», som Kampanje gjennomfører sammen med søsterpublikasjonene Resumé og Markedsføring i Sverige og Danmark, oppgir markedssjefene hva de mener er en rettferdig pris for seniorkompetanse, og svarene der kan tyde på at byråene må jobbe hardt for å synliggjøre sin verdi om de vil at prisene skal øke fremover.

Der svarer nemlig fire av ti markedssjefer at de mener prisintervallet 1.100-1.399 kroner er en «fair» pris for seniorer. Det er det nest laveste prisintervallet presentert i undersøkelsen, og også der flest markedssjefer mener lista bør ligge. Samtidig svarer tre av ti markedssjefer at prisintervallet 1.400-1.699 er en mer riktig pris å gi for seniorer.

Samlet sier dermed syv av ti markedssjefer at seniorkompetanse skal ligge godt under 2.000 kroner.

Tidligere Kitchen-leder og avtroppende Publicis-topp, Haakon Dahl, mener derimot at timeprisene for seniorer bør ligge langt høyere. Han tror svarene i undersøkelsen representerer «den situasjonen reklame- og kommunikasjonsbransjen er i i Norge».

- Og det er et resultat av at man ikke har vært flinke nok til å vise verdiskapingen. Jeg tror veldig mye av timeprisene reflekterer produksjon og ikke verdiskaping, og jeg er sikker på at viljen til å betale for reell verdiskaping er større enn dette. Men for produksjon er nok dette et riktig nivå. Utfordringen er at det må være en balanse mellom verdiskaping og produksjon, og der har ikke reklamebransjen vært flinke nok til å vise forskjell. 

Totalt er det 550 nordiske markedssjefer som har svart på undersøkelsen som de tre nordiske bransjepublikasjonene har gjort i samarbeid med Synlighet. Det er andre året på rad Kampanje gjennomfører denne undersøkelsen. 

- Bør ligge mye nærmere 2.500 kroner

Den erfarene reklamemannen Haakon Dahl mener timeprisene bør ligge langt over prisintervallene flest markedssjefer svarer er en rettferdig pris i CMO-undersøkelsen.

- Jeg mener jo prisen for strategisk og kreativ kommunikasjon, det som handler om verdiskaping og kreativ utførelse, bør ligge mye nærmere 2.500 kroner, sier Dahl.

Men der vil han nok få lite gehør hos annonsørene. Kun 2,5 prosent av de nordiske markedssjefene svarer at en rettferdig pris for seniorer bør ligge på over 2.000 kroner. Bryter man også svarene ned per land, er de norske markedssjefene minst villige av danskene og svenskene til å betale 2.000 kroner eller mer for en seniortime. Kun to prosent av dem svarer at det er en rettferdig pris.

I den norske kommunikasjonsbransjen er det stort sett PR-rådgivere som har klart å ta priser på dette nivået. De største tungvekterne i PR-bransjen tar etter Kampanje kjenner til mellom 3.000-4.000 kroner i timen. 

Går en litt utenfor bransjen finner en timepriser som ligger godt over det også.  Forretningskonsulentene i McKinsey på partnernivå kan fort koste 5.000 kroner, mens Dagens Næringsliv har kunnet fortelle om advokater som koster opp mot 7.000 kroner timen.

Mener verdien er høyere:

Avtroppende Publicis-topp, Haakon Dahl, mener funnene i CMO-undersøkelsen viser situasjonen bransjen står i akkurat nå, men sier samtidig at verdien av kreativ og strategisk rådgivning er langt høyere.

- Overrasket over at de mener dette er et greit nivå

Byråleder i digitalbyrået Good Morning, Eirik Fjellaksel, er overrasket over funnene i CMO-undersøkelsen.
 
- Jeg er litt overrasket at så mange mener 1.100,- til 1.399,- er et greit nivå for seniorkompetanse. I så fall skal du ha bra belegg for å betjene lønnskravet til den ressursen, samt at de skal skuffe inn bra business til mer lavtlønnede ressurser i byrået, sier Fjellaksel.
 
Han mener alternativet er at bransjen justerer seg ned i lønn over tid.
 
- Akkurat det er jo ikke noe man gjør frivillig, men kanskje noe som vil sakte men sikkert tvinge seg frem. Og da under dekke av at «AI gjør mye av jobben uansett».
 
Selv lå Good Morning i prisintervallet flest markedssjefer mener er rettferdig i dag for 15 år siden. Da de gründet byrået i 2009 tok de 1.250 kroner. I dag tar de 1.750.
 
- I 2009 var det vi gjorde ganske komplekst, iallfall på digitale flater. Det var få standarder, ingen AI, og de som kunne lage magi på internett var ettertraktet. Det gjorde at vi fikk den timeprisen. Men da var det også mer synlig fordi alt handlet om store kampanjer som skapte oppmerksomhet og man tapetserte hele VG med bannere som dro inn brukere til kampanjen.
 
Syv av ti mener seniorprisen bør ligge under 1.700 kroner

Her kan du se hva de nordiske markedssjefene mener er en rettferdig pris for seniorkompetanse. Flest markedssjefer svarer at det nest laveste intervallet er mest rettferdig. Kilde: The CMO Survey 2024/Synlighet.

- Vi har en jobb med å forklare timeprisen

Fjellaksel mener at fragmentering og det at Return on investment måles på flere flater enn før, gjør det vanskeligere for ham å forklare hvorfor de tar den timeprisen de gjør.

- Selv om det innad hos oss som jobber i et digitalbyrå føles mer komplekst enn før, så kan jeg forstå at det hele fremstår mye enklere uttad. Så ja, vi har en jobb med å forklare hvorfor timeprisen på en seniorressurs bør ligge på 1.750,- per time. 

Han peker på to konkrete tiltak han mener er viktig å gjøre for å synliggjøre verdien av sitt arbeid.

- Spesielt det siste punktet tror jeg er viktig. Ikke fordi det er så revolusjonerende i seg selv. Men fordi kunden får tett oppfølging av personer med høy kompetanse, man synliggjør verdien man tilfører i små hyppige glimt, kommenterer Good Morning-sjefen.

1) Ikke fyll opp møter med ressurser som ikke trenger å være der. Det blir bare dyrt. Enten for kunden, eller byrået. 

2) La kunden snakke direkte med de som skal utføre oppgaven. Det skaper tillit og mest sannsynlig et bedre resultat. Tilrettelegg for hurtig dialog via Slack eller Teams, der man kan skrive korte beskjeder, eventuelt ta en ti minutters videosamtale. 

Good Morning-sjefen har en jobb med å forklare timeprisen:

Good Morning fakturerer 1.750 kroner for seniorkompetanse, men byrået opplever også at de må jobbe for å forklare hvorfor de tar denne prisen.

- 1.300 kroner og oppover er en «fair» pris

Byråleder i Dinamo, Hølje Tefre, mener på sin side at markedssjefenes svar i CMO-undersøkelsen gjenspeiler det de selv tar betalt for seniorer.

- Det henger naturligvis sammen med antall timer som budsjetteres for en jobb også, men i det store og hele så ligger det vi kan fakturere for våre seniorer på dette nivået, sier Tefre med henvisning til intervallene 1.100 til 1.399 og 1400-1.699.

- Synes du selv en rettferdig timepris for seniorkompetanse bør ligge mellom 1.100 og 1.399 slik de fleste markedssjefene?

- Jeg synes en timepris for seniorkompetanse bør ligge i det øvre sjiktet av intervallet her, det vil si at 1.300 kroner og oppover er en fair pris, men det er igjen avhengig at oppdragsgiver også er villig til å betale denne prisen for et reelt sett med timer, sier Tefre.

Svensk PR-byrå øker prisene hvert fjerde år

Et byrå som tar høyere timepriser enn det markedssjefene i undersøkelsen oppgir som ønskelig, er det svenske PR-byrået Westander.

- Vi hadde selv en timepris i det spennet for 20 år siden. Deretter har Westander hvert fjerde år siden 2006 gjennomført prisøkninger som følger gjennomsnittslønnen i Sverige, sier grunnlegger og administrerende direktør Patrik Westander.

I dag ligger byråets prissetting omtrent en tusenlapp høyere enn det markedssjefene har oppgitt at de er villige til å betale. Wikander tar nemlig 2.700 kroner i timen for seniorkompetanse.

- Det er en timepris som gjør det lettere for oss å møte oppdragsgivernes etterspørsel etter kvalifiserte tjenester. Når vi øker timeprisen hvert fjerde år, henviser jeg alltid til at vi etter så lang tid med uendret timepris nå trenger å skape et rom for lønnsøkninger, sier Patrik Westander og fortsetter:

- Vi skal fortsette å rekruttere kompetente og engasjerte konsulenter. Hvis byrået over tid tilbyr en dårligere lønnsutvikling enn kundene, vil de mest kvalifiserte medarbeiderne før eller siden søke seg til kundesiden.

- Hvordan får man oppdrag når man ikke kan konkurrere med prissettingen? 

- Vi er tydelige på at Westander ikke konkurrerer med lav pris, men med høy kvalitet og fornøyde oppdragsgivere. Vi forteller også at Westander de siste ti årene har vunnet flere kundeundersøkelser enn noe annet svensk PR-byrå.

 

Vil ikke betale mer enn 1.700 kroner for seniorrådgivere: - Ikke vært flinke nok