UTSOLGT: Merkevaredagen 2019

07.03.2019 08:15 - 16:00
Program
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Om

«Merkevaredagen» setter Kampanje merkevarene og merkevarebyggerne i sentrum. Bli med å løfte blikket opp av verktøykassa for å se på hvordan vi bygger hele huset!

Fjorårets konferanse ble en stor suksess, og deltakerne ga konferansen en gjennomsnittsscore på 5,1 av 6! I tillegg svarte hele 97 prosent av deltakerne at de vurderer å komme på Merkevaredagen 2019. Med andre ord bør du sikre deg din billett til konferansen tidlig!

Sagt om Merkevaredagen:
«I en tid da alt mer handler om teknologi er det avgjørende at vi ikke mister fokus på det fundamentale i det vi driver med, nemlig å bygge og forvalte sterke merkevarer. Merkevaredagen gir både faglig og praktisk påfyll, og er en dag jeg anbefaler å prioritere i seminarjungelen.» - Peder Mittet, CEO i Publicis Media Norway.

«Merkevaredagen er en prioritert arena for meg fordi den gir innsikt, inspirasjon, ideer og relasjoner.» - Henrik Haakestad Lervold, Head of marketing and communication i PwC.

Merkevaredagen 2019 er over for i år! Vil du gjenoppleve dagen så kan du ta en titt på disse bildene.

Program
Torsdag 07.03.2019

08:15 - 09:00

Registrering og frokost

09:00 - 09:15

Velkommen

Knut Kristian Hauger, Ansvarlig redaktør, Kampanje
09:15 - 10:00

Les mer KEYNOTE: "Rethink Marketing"

Carla Johnson, International Keynote Speaker. Best-Selling Author. CMO.
How the world's most innovative marketing teams surface the best ideas to deliver exponential business outcomes? We've all seen the examples of LEGO's Hollywood movie, GE Ecomagination and Red Bull's sky dive from the stratosphere. They're held up time and time again as beacons of killer creative. Enough already. It's easy to be a stand-out brand if you have sexy products, big budgets and household names. But in the “real” world there are all kinds of restraints. Those innovative examples don't have anything to do with us. Or do they?
10:00 - 10:30

Les mer "10 utbredte myter om merkevarebygging"

Alf Bendixen, Merkevarerådgiver, Big Blue AS
Én av mytene Bendixen vil trekke frem er lojalitet. Drømmen for de fleste markedsdirektører er kunder som er lojale til deres merkevarer. Noe markedsdirektører selv sjelden er. Lojalitet til merkevarer er et over hypet fenomen, som nesten ikke eksisterer. Store summer investeres i lojalitetsprogrammer. Og det finnes ikke bevis for at slike programmer har skapt enestående resultater. Folk flest er stort sett bare lojale til to ting: Fotballklubber og tobakksmerker. Det første gir de fleste flere sorger enn gleder og det andre garanterer å ta livet av 50% av kundene. Lojalitet er sjelden et resultat av lojalitetsprogrammer og oftest et resultat av penetrasjon. På Merkevaredagen får du høre om ni myter om merkevarebygging i tillegg til lojalitet.
10:30 - 11:00

Pause

11:00 - 11:30

Les mer "Hvordan merkevaren bygges opp og ned av kundeopplevelse"

Yngve Fjell, Direktør for kundeopplevelse, KPMG
Å bygge merkevare er viktigere enn noensinne. Vi lever i en digital verden der kundene har større valgmuligheter og innflytelse enn før, og skillet mellom merkevarebygging, markedsføring og kundeopplevelse viskes ut. Merkevareløftet må leveres gjennom relevante og konsistente opplevelser i alle berøringspunkter kundene har med virksomheten. Jobben blir ikke enklere når vi vet at det som kunden verdsetter i dag kanskje er noe annet i morgen.
11:30 - 12:00

Les mer "Markedsføring i bærekraftens tid"

Petter Gulli, Founding Partner, 12 Years
6 av 10 norske forbrukere sier at bærekraft påvirker hva de kjøper, likevel sover mange markedsfører i timen. Merkevarer som tidlig nok tar konsekvensen av det grønne skiftet vil bli framtiden vinnere. Men når er du klar? Og hva må du passe deg for?
12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:15

Surprise

13:15 - 13:45

Les mer "Hvordan kan innsikt om trender gi økt treffsikkerhet i morgendagens marked?"

Elisabeth Taranger, Managing Director, Marketing Clinic
Selskapene som vinner, finner muligheter i krysningspunktet mellom markedstrender, kundebehov og eget selskaps styrker. De klarer å forutse, prioritere og handle på endringer som påvirker kundenes hverdag. Foredraget presenterer relevante trender og peker på hvordan disse kan omsettes til strategi og konkrete handlingsplaner som resulterer i en sterkere merkevare og økt omsetning.
13:45 - 14:15

Les mer "Merkevarebygging for juss-dummies"

Mikkel Lassen Ellingsen, Advokat og rådgiver, Bryn Aarflot
Er din merkevare tilstrekkelig beskyttet, eller vil du på sikt måtte tolerere at konkurrenter snylter på dine resultater? Gjennom kjente norske caser skal vi få se at god beskyttelse styrker din merkevare, forsikrer mot konflikt med tredjeparter og skaper reell kroneverdi.
14:15 - 14:45

Pause

14:45 - 15:15

Les mer Effekt vol II: Hva gjøres mest og hva virker best?

Espen Haugen, Leder, Publicis Strategic Studio
Anders Erikson, Strategic planner, Kitchen
Det er vanskeligere enn noen gang å være reklamekjøper. Det er flere valgmuligheter, mer støy rundt hva som virker og mindre tid til å lykkes enn noen gang før. Effekt er et praktisk anvendbart verktøy for å gjøre de grunnleggende tingene riktig, og illustrerer dette ved å drøfte hva som beviselig fungerer best. Boken oppsummerer best practice fra anerkjente kilder og eksemplifiserer disse med case fra ANFO Effekt og STELLA. I tillegg kartlegger boken hvor flinke de fleste norske annonsører er til å etterleve best practice og svarer dermed på om vi gjør mest av det som virker best?
15:15 - 15:45

Les mer "Synsam resan – från optiker till livsstilsbolag"

Michael Grimborg, CMO, Synsam Group
Vinneren av årets markedssjef i Sverige presenterer vinnercaset.
15:45 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Knut Kristian Hauger, Ansvarlig redaktør, Kampanje

Sponsorer

Foredragsholdere

Knut Kristian Hauger
Ansvarlig redaktør, Kampanje
Alf Bendixen
Merkevarerådgiver, Big Blue AS
Mikkel Lassen Ellingsen
Advokat og rådgiver, Bryn Aarflot
Anders Erikson
Strategic planner, Kitchen
Espen Haugen
Leder, Publicis Strategic Studio
Elisabeth Taranger
Managing Director, Marketing Clinic
Yngve Fjell
Direktør for kundeopplevelse, KPMG
Michael Grimborg
CMO, Synsam Group
Petter Gulli
Founding Partner, 12 Years
Carla Johnson
International Keynote Speaker. Best-Selling Author. CMO.,

Arrangører

UTSOLGT: Merkevaredagen 2019