Merkevaredagen 2019

07.03.2019 08:15
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Om

«Merkevaredagen» setter Kampanje merkevarene og merkevarebyggerne i sentrum. Bli med å løfte blikket opp av verktøykassa for å se på hvordan vi bygger hele huset!

Fjorårets konferanse ble en stor suksess, og deltakerne ga konferansen en gjennomsnittsscore på 5,1 av 6! I tillegg svarte hele 97 prosent av deltakerne at de vurderer å komme på Merkevaredagen 2019. Med andre ord bør du sikre deg din billett til konferansen tidlig!

Mer informasjon og program kommer!

Program
Torsdag 07.03.2019

08:15 - 09:00

Registrering og frokost

09:00 - 09:15

Velkommen

Knut Kristian Hauger, Ansvarlig redaktør, Kampanje
09:15 - 09:45

"Merkevaren Norge"

Anita Krohn Traaseth, CEO, Innovasjon Norge
09:45 - 10:15

"10 utbredte myter om merkevarebygging"

Alf Bendixen, Founder, Big Blue AS
10:15 - 10:45

Pause

10:45 - 11:15

Les mer "Hvordan merkevaren bygges opp og ned av kundeopplevelse"

Yngve Fjell, Direktør for kundeopplevelse, KPMG
Å bygge merkevare er viktigere enn noensinne. Vi lever i en digital verden der kundene har større valgmuligheter og innflytelse enn før, og skillet mellom merkevarebygging, markedsføring og kundeopplevelse viskes ut. Merkevareløftet må leveres gjennom relevante og konsistente opplevelser i alle berøringspunkter kundene har med virksomheten. Jobben blir ikke enklere når vi vet at det som kunden verdsetter i dag kanskje er noe annet i morgen.
11:15 - 11:45

"Markedsføring i bærekraftens tid"

Petter Gulli, Kreativ leder og partner, Good Morning
11:45 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:15

Les mer "Merkevarebygging for juss-dummies"

Mikkel Lassen Ellingsen, Advokat og rådgiver, Bryn Aarflot
Er din merkevare tilstrekkelig beskyttet, eller vil du på sikt måtte tolerere at konkurrenter snylter på dine resultater? Gjennom kjente norske caser skal vi få se at god beskyttelse styrker din merkevare, forsikrer mot konflikt med tredjeparter og skaper reell kroneverdi.
13:15 - 13:45

Les mer "Hvordan kan innsikt om trender gi økt treffsikkerhet i morgendagens marked?"

Elisabeth Taranger, Managing Director, Marketing Clinic
Selskapene som vinner, finner muligheter i krysningspunktet mellom markedstrender, kundebehov og eget selskaps styrker. De klarer å forutse, prioritere og handle på endringer som påvirker kundenes hverdag. Foredraget presenterer relevante trender og peker på hvordan disse kan omsettes til strategi og konkrete handlingsplaner som resulterer i en sterkere merkevare og økt omsetning.
13:45 - 14:15

Pause

14:15 - 14:45

Tittel kommer

14:45 - 15:15

Les mer "Synsam resan – från optiker till livsstilsbolag"

Michael Grimborg, CMO, Synsam Group
Vinneren av årets markedssjef i Sverige presenterer vinnercaset.
15:15 - 15:30

Oppsummering og avslutning

Sponsorer

Foredragsholdere

Alf Bendixen
Founder, Big Blue AS
Mikkel Lassen Ellingsen
Advokat og rådgiver, Bryn Aarflot
Elisabeth Taranger
Managing Director, Marketing Clinic
Knut Kristian Hauger
Ansvarlig redaktør, Kampanje
Yngve Fjell
Direktør for kundeopplevelse, KPMG
Michael Grimborg
CMO, Synsam Group
Petter Gulli
Kreativ leder og partner, Good Morning
Anita Krohn Traaseth
CEO, Innovasjon Norge

Arrangører