Kampanje har denne høsten skrevet flere saker om TV 2-serien «Mysteriet Marianne», som handler om en av norgeshistoriens største uløste kriminalsaker. Serien, som er produsert av Novemberfilm, søker svar på hva som skjedde da seks år gamle Marianne Ruugas Knutsen forsvant sporløst fra kystbyen Risør en sommerdag i 1981. 

Etter at serien gikk på luften, fikk produsentene bak serien inn over 200 tips fra publikum. Tallet økte kort tid etter til nærmere 300, og Novemberfilm avtalte et møte med Politiet i Agder for å overlevere informasjon. 

Kjetil Johnsen, daglig leder i Novemberfilm, sier til Kampanje at de er fornøyde med hvordan møtet gikk. 

- Vi fikk lagt frem de viktigste funnene våre, uten at jeg kan gå i detalj om hvilke funn dette var – men det var de viktigste og mest valide funnene vi har for øyeblikket. Politiet noterte, lyttet og stilte gode spørsmål. Jeg opplevde dem som oppriktig interesserte i det vi hadde å si, sier Johnsen.

Johnsen sier også at de nå har en stående avtale med politiet i Agder om at «døren deres er åpen». 

- Vi i Novemberfilm vil fortsette å jobbe med flere tips, spor og retninger. Så fort vi gjør valide funn, og vi synes at undersøkelsene vi har gjort har såpass mye hold at vi kan bringe det videre, så vil vi gjøre det, sier han. 

Politiet avviser full etterforskning
Til lokalavisa Aust-Agder blad sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt at politet åpner for å gjøre undersøkelser etter møtet med Novemberfilm, men han sier også at «Mysteriet Marianne» ikke bidrar til politiets arbeid og han avviser at det blir en gjenopptakelse av saken.

- På et generelt grunnlag kan jeg si at Agder politidistrikt er skeptisk til såkalte true crime-serier. Seriene omhandler alvorlige straffbare forhold som ofte blir skildret på et unødvendig detaljnivå. Seriene har ofte karakter av underholdning, på bekostning av menneskelige tragedier og ødelagte liv. Fra et personvernhensyn er det et tankekors at enkelte serier lanserer aktuelle gjerningspersoner som lett kan identifiseres i offentligheten, i hvert fall av en nærmere omgangskrets, skriver Skaar til avisa. 
 
- Aust-Agder blad skriver at politiet i Agder åpner for å gjøre undersøkelser etter møtet med dere, men at de både utelukker at etterforskningen kan bli tatt opp igjen av dem og av Kripos sin «Cold case»-enhet. Er du skuffet over at de ikke vil gjenåpne saken? 

- Jeg opplever at politiet er innstilt på å gjøre noen undersøkelser, og det er det viktigste for oss. Det viktigste er ikke at det blir en straffesak, men at de gjør noen undersøkelser som kan gi foreldrene noen svar, sier Johnsen.

Les også: Politiet må endre egen policy etter økt trykk fra True Crime-produsenter

- Uenig med politiet i Agder
- I intervjuet hos Aust-Agder blad kommer det frem at politiet i Agder er skeptiske til såkalte «true crime»-serier, og de uttaler at «Mysteriet Marianne» ikke bidrar til politiets arbeid. Hva synes du om disse uttalelsene?

- Det må jo stå for Agder politidistrikt sin regning, men jeg er prinsipielt uenig med dem. Årsaken er at vi rent fysisk har sett hvor mye informasjon man faktisk kan finne frem til gjennom nettopp denne type journalistisk arbeid. Jeg mener at det tvert imot er viktig å holde denne type kriminalsaker varme i media, og jeg mener det er viktig at man får kastet et nytt blikk på denne type saker, sier Johnsen. 

Johnsen sier at det er for tidlig å si om det vil bli en andre sesong av «Mysteriet Marianne» eller ei, men bekrefter at Novemberfilm vil fortsette å jobbe med prosjektet journalistisk. 

- Vi har både fått inn historier som styrker de sporene vi var inne på, og helt nye retninger. Det kommer inn nye tips hele tiden, sier han.

Les også: Norges største forsvinningssak blir NRK-serie: - Sitter på informasjon vi ikke kan dele