Hva er FIM - Fagutvalget for Influencermarkedsføring?
12.12.2019 10:00:00 12.12.2019 10:20:00
Hvorfor har ANFO og MBL etablert en ny selvreguleringsordning for influencermarkedsføring - Fim? Hvilke produkter omfatter Fim? Hvordan vurderes innhold? Hvilke andre parametre legges til grunn? Hvem er omfattet av ordningen? Hva skjer dersom retningslinjer ikke følges? Erfaringer så langt med ordningen.
Wenche Jacobsen
Prosjektdirektør
ANFO