Hva mener Annonsørene om programmatisk i 2018?
14.06.2018 08:45:00 14.06.2018 09:00:00
Her kommer rykende ferske tall fra ANFO rapporten; Den Store Annonsørrapporten 2018. Rapporten er et resultat av en større studie gjennomført blant norske annonsører. Rapporten har tidligere fått stor oppmerksomhet da vi valgte å gå ut med det vi opplevde som oppsiktsvekkende funn rundt bekymringer knyttet til nye måter å kjøpe reklame på, les programmatisk, og en tydelig opplevd mistillit til mediebyråene knyttet til åpenhet rundt inntjening. Har tallene endret seg for 2018? Har kunnskapen til annonsørene bedret seg? Har tilliten til byråene økt som følge av økt fokus? Velger flere annonsører å gjøre programmatiske kjøp inhouse?
Håvard er fagdirektør i ANFO. Tidligere har han vært direktør for analyse og innsikt i Omnicom Media Group, strategisk rådgiver i reklamebyrået BBDO og markedsanalytiker i Egmont.
Håvard Kvernaas Bakken
Fagdirektør
ANFO
Håvard er fagdirektør i ANFO. Tidligere har han vært direktør for analyse og innsikt i Omnicom Media Group, strategisk rådgiver i reklamebyrået BBDO og markedsanalytiker i Egmont.