Share og search: Hvordan kan vi predikere vekst?
23.03.2021 03:33:00 23.03.2021 03:43:00
Share of Search er enda ukjent størrelse for mange, men har vist seg å være en KPI med bemerkelsesverdig nytteverdi. Når Binet og Google undersøkte sammenhengen mellom Share of Search og markedsandelsvekst, fant de en svært sterk kobling. Vi har testet dette i det norske markedet og skal presentere funn som knytter kommunikasjonsresultater til forretningsresultater på et kontant vis.
Espen Haugen
Managing Director
Los & Co