Mcash-gründer, Daniel Döderlein, er ikke overrasket over dagens sammenslåing av betalingstjenestene Vipps og Mcash som blir en gigant på det norske markedet. Vipps er i dag den største på markedet for mobile banktjenester og har rundt to millioner brukere. Mcash hadde før sammenslåingen rundt en halv million brukere. 

Les også: Sparebank1 skroter Mcash - går til Vipps

- Det som nå skjer er helt riktig. Vi har lenge snakket om en fragmentering og der fikk vi rett også har vi snakket om en konsolidering. Denne konsolideringen startet allerede da Danske Bank bestemte seg for å løfte Mobile Pay ut av sitt hjemmemarked og gå i partnerskap med Nordea, sier Döderlein. 

Han ser konsolideringen i markedet som et forsøk fra bankene på å trygge sine posisjoner før det neste år åpnes for et helt nytt reguleringsregime på finansområdet. Döderlein mener det da vil gjøre det lettere for aktører som Facebook å tilby en betalingstjeneste.

Bankanalytiker Johan Ström i Carnegie sier han tror sammenslåingen dreier seg om å sikre markedsandelene før det nye direktivet som kommer, vil åpne opp markedet og skape muligheter for mindre aktører.

- Jeg tror dette dreier seg om at de vil sikre seg markedsandeler, for å stå godt rustet i konkurransen fremover. Det er ikke bare snakk om MobilePay, men også Facebook og Google, sier analytikeren i Carnegie til E24.

- Naturlig utvikling:

106 banker slår seg sammen om Vipps og Sparebank dropper Mcash-navnet. - Det er en naturlig utvikling som vi var forberedt på, sier Daniel Döderlein, tidligere gründer av Mcash.

- Forberedt på navnebytte
Etter at Sparebank 1 overtok rettighetene til Mcash i Norge høsten 2015, har den tidligere Mcash-gründeren jobbet for selv i teknologileverandøren Auka. Döderlein og Auka har sikret seg en leveringsavtale til Sparebank 1 i forbindelse med oppkjøpet av Mcash i Norge. Han sier han allerede den gang var forberedt på at Mcash-navnet forsvant.

- Når Sparebank 1 kjøpte Mcash så var vi forberedt på at det byttet navn. Men så ble det ikke slik Christian Brosstad ville (den gang kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1, red anm.), sier Döderlein.

Les også: Vil vrake Mcash-navnet

Han sier det var klokt å beholde Mcash-navnet den gang akkurat som han forstår hvorfor man nå velger å gå videre med Vipps.

- Man gjør en markedsundersøkelse også finner man ut at man har en merkevarekjennskap på 30 prosent. Det er langt bedre enn null som er tilfelle når du bygger opp et nytt navn. Det er det samme som skjer nå. At de går videre med Vipps som har en merkekjennskap på over 90 prosent er ikke overraskende.

Döderlein har tidligere vært ute og kritisert DNB for deres Vipps-satsing som lenge konkurrerte mot hans eget Mcash. Han sier han ikke har noen spesielle følelser for at Mcash nå skrotes av Sparebank og slukes av Vipps og DNB.

Les også: Mcash kritisk til DNB-opptreden

Det er en naturlig utvikling. Vi var forberedt på at merkevaren kom til å forsvinne.

Som en norsk leverandør av mobil bankteknologi er han likevel kritisk til DNBs teknologivalg.

- Jeg mener det ville være best om man som en norsk tjeneste også velger norsk teknologi. Det vil styrke norsk verdiskapning, sier han.

DNBs Vipps-tjeneste er i dag utviklet av det indiske konsulentfirmaet Tata.

- Relasjonen ikke evigvarende
Döderlein sier videre at han regner med å fortsette og levere teknologiløsninger til det nye selskapet som i dag ble kommunisert og der store aktører som DNB, Sparebank 1-alliansen, Eika og Sparebanken Møre er inne på eiersiden.

- Vi er fremdeles samarbeidspartner med Sparebank 1 på området for mobilbetaling og vil fortsette å levere teknologi i henhold til de avtalene vi har med dem. Det er også lisensen til Sparebank 1 som er videreført i det nye selskapet, sier han.

Han er derfor svært positiv til det som nå skjer selv om han på sikt tror det vil komme endringer.  

- Vi synes det er kjempespennende og tenker det både er interessant og unik læring for oss å jobbe med dette nye selskapet. Samtidig ser vi at den største aktøren her er DNB og at vår relasjon ikke blir evigvarende.