Aller Media halverer overskuddet – men ny satsing vokser med nær femgangeren

- Omstillinger og press på marginer i hele bransjen, sier toppsjef Dag Sørsdahl.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediekonsernet Aller Media er klar med sine tall for selskapets siste regnskapsår, og de viser at overskuddene til Dagbladet- og Se og Hør-eieren fortsetter å krympe etter koronatoppen i 2021 og 2022. Driftsresultatet i konsernet endte på snaue 30 millioner kroner og det var en halvering av tilsvarende overskudd for ett år siden.

Går en to år tilbake i tid var overskuddet på hele 175 millioner kroner for Aller Media. Dermed lider det danskeide mediekonsernet samme skjebne som så mange andre mediehus for tiden. Eller? Toppsjef Dag Sørsdahl mener det er tall å glede seg over i regnskapet han nå legger frem for Kampanje. 

- Til tross for utfordrende markeds- og økonomiske forhold i mediebransjen, er vi stolte over at Aller Media i år igjen har klart å øke vår totale omsetning. Vårt søkelys på å investere i nye satsningsområder og gjennomgå en omfattende omstilling av virksomheten, speiles i driftsresultatet, sier konsernsjefen til Kampanje.

Omsetningen økte nemlig med litt over 35 millioner kroner og endte til slutt på 1,66 milliarder kroner. Det står det respekt av i en mediebransje som i fjor opplevde krevende annonsemarkeder og et abonnementsmarked som virker å være over toppen. Utfordringen er at kostnadene likevel øker mer enn inntektsveksten, som en følge av den voldsomme inflasjonen, dyre papirpapirpriser og økte energikostnader. Aller Media måtte derfor se marginen falle til under to-tallet samlet for hele virksomheten.

- Resultatet er preget av økte kostnader, men også investeringer i vekst. Vi har veldig fokus på vekst i topplinjen, sier Sørsdahl.

- Men med en vekst på toppen på et par prosent, var dere tøffe nok på kostnadssiden når resultatet faller så mye?

- Vi passer på kostnadene hele tiden og driver med kontinuerlig effektivisering av virksomheten, sier Sørsdahl.

Les også:  Norske mediehus skal kutte over én milliard kroner: - Dette er brutalt

Her kan du se regnskapstallene til Aller Media i Norge for regnskapsåret 2022 /2023*. Alle tall i MNOK.Aller Media øker inntektene

Aller Media 2023 2022 Endring i %
Omsetning 1.665,6 1.629,7 + 2,2
Driftsresultat 29,7 58,8 - 49
Driftsmargin + 1,8 + 3,6 -

*Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september.

Like lønnsom som Schibsted

Aller Media-sjefen sier selskapet har sluppet unna de store nedbemanningsprosessene og kostnadsprogrammene, men han innrømmer at også Aller Media har måttet redusere litt i antall ansatte.

- Ikke mange færre, men også vi har måttet redusere. Det har vært et utfordrende år for hele bransjen. Men nettopp derfor synes vi det er bra at vi for andre året på rad har topplinjevekst i et selskap som henter størstedelen av sine inntekter fra annonsemarkedet og i tillegg har en betydelig business i print, sier Aller Media-sjefen.

I motsetning til sine konkurrenter på mediesiden som for eksempel Schibsted, sitter Aller Media med en langt tyngre printportefølje knyttet til titler som KK, Se og Hør og Allers. Like fullt klarte Aller Media å tjene godt med penger på mediedivisjonen sin og driftsmarginen her var på fem prosent.

Det er på nivå med driftsmarginen til Schibsted, som etter tre kvartaler i fjor endte på fem prosent og de to selskapene driver derfor like lønnsomt på medieområdet. 

- Men at overskuddet faller for andre året på rad, er ikke det et signal om at det bare blir tøffere og tøffere?

- Vi hadde et eksepsjonelt godt resultat i de årene etter koronapandemien, men ser du på Medietilsynets rapport for 2022 kommer det tydelig frem at det er et sterkt press på marginer og omstillinger i bransjen. Det illustreres av de kuttprosessene vi ser i flere mediehus akkurat nå som kommer som en følge a økte kostnader og utfordringene som kommer i kjølvannet av omstillinger i bransjen, sier han.

Les også: Mediebransjens lønnsomhet stuper - på sitt svakeste siden finanskrisen

Her kan du se regnskapstallene til Aller Medias mediedivisjon for regnskapsåret 2022/2023*. Alle tall i MNOK.Løfter medieomsetningen

Medier 2023 2022 Endring i %
Omsetning 1.238,3 1.211,3 + 2,2
Driftsresultat 65,2 98,0 - 33
Driftsmargin i % + 5,3 + 8,1 -

*Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september.

Tøffere på byråmarkedet


Langt tøffere er det i byråmarkedet der omsetningen i Ahead Group, som teller byråer som Hyper, Elg, Wergeland Apenes og Oculos, rapporterte en omsetning på 332 millioner, en nedgang på åtte prosent fra året før.

Her viser tallene også et tap på minus fem millioner på driften.

- Gitt markedets kompleksitet og utfordringer, anser vi dette som tilfredsstillende dette året. Ahead Group har prestert bedre enn mange av sine konkurrenter, og flere av underselskapene i Ahead går meget godt, sier Sørsdahl.

Les også: Ahead øker omsetningen til 350 millioner kroner - men nå må Aller-byråene permittere

Her kan du se regnskapstallene til Ahead Group i Norge for regnskapsåret 2022 /2023*. Alle tall i MNOK.Taper penger på byråvirksomheten

Ahead Group 2023 2022 Endring i %
Omsetning 331,6 360,3 - 8
Driftsresultat - 4,9 4,5 -
Driftsmargin i % - + 1,5 -

*Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september.

Vokser 479 prosent med mobilselskap

Aller Media er et mediekonsern som er dypt forankret i et publisistisk oppdrag og som med sine mange redaktørstyrte medier som Dagbladet, Se og Hør, Sol, og KK når tre millioner nordmenn med journalistisk innhold hver uke.

Aller Media er likevel nysgjerrig på nye områder og et av disse områdene der mediekonsernet investerer, er det nye mobilselskapet Pluss Mobil.

- For å beholde vår posisjon som et ledende mediekonsern, er kontinuerlig innovasjon og tilpasning til skiftende markeder essensielt. Vår utvidelse til mobilabonnement-markedet reflekterer denne visjonen. PlussMobil har klare synergier med våre eksisterende forretningsområder, og dette åpner nye muligheter for vekst og kundetilfredshet, forklarer Sørsdahl.

Aller Media-sjefen sier selskapet vokste med 37.000 abonnenter dette året og Pluss Mobil hadde ved regnskapsårets slutt 46.000 abonnenter og en omsetning på 53 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på hele 479 prosent fra siste år.

- Vårt mål er lønnsomhet i dette regnskapsåret, noe vi oppnådde i desember, sier Sørsdahl.

Aller Media halverer overskuddet – men ny satsing vokser med nær femgangeren