Mediebransjens driftsresultat var på rundt 900 millioner kroner i fjor ifølge Medietilsynets årlige rapport om den medieøkonomiske utviklingen. Det utgjør en halvering fra året før og er det laveste nivået siden finanskrisen for 15 år siden.

- Etter noen gode økonomiske år, går norske medier definitivt en større usikkerhet i møte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Både inntektene fra annonser og brukerbetaling stagnerte i 2022. Brukerinntektene vokste med 0,5 prosent og reklameinntektene vokste med 1,9 prosent. Samtidig økte kostnadene med nærmere seks prosent.

- Spørsmålet er om dette er en naturlig utflating etter år med vekst, eller om en generelt svakere husholdningsøkonomi framover kan virke negativt inn på folks vilje til å betale for medieinnhold, sier Velsand.

Denne gangen har Mmedietilsynet også undersøkt hvilke verdier papiravisen gir til norske aviser. Ved å droppe papirutgaven, ville avisenes inntekter i sum falle med om lag én milliard kroner, viser rapporten.

- Det er første gang vi undersøker verdien av papiraviser for mediekonsernene, og det kommer klart fram at disse produktene fortsatt bidrar til viktige inntekter, sier Velsand.