Kraftig fall i Aller Media-resultatet: - Veksten i lesere har vært betydelig

Dagbladet- og Se og Hør-eieren hentet inn over 80 ansatte i fjor. Det merkes i regnskapene og på lesertallene.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediekonsernet Aller Media er klar med sine tall for selskapets siste regnskapsår, og de viser at veksten fortsetter selv om Dagbladet- og Se og Hør-eieren går på liten smell resultatmessig. Det skyldes ifølge konsernsjef Dag Sørsdahl at mediekonsernet, som også har en stor byråvirksomhet samlet i Ahead Group, har ansatt over 80 stykker i løpet av fjoråret.

- Det foregående resultatet var veldig godt og det kom i et korona-år hvor alle norske publisister hadde gode resultater. Den andre forklaringen er at vi har investert mye. Vi investerer i posisjonen vår og vi investerer i vekst, sier Sørsdahl til Kampanje.

Investeringene koster og preger dermed resultatet. Driftsresultatet faller med godt over 100 millioner kroner. Mediedivisjonen med Dagbladet og magasinutgivelsene tar 80 millioner kroner i resultatnedgang alene.

- Resultatsvekkelsen var planlagt?

 - På mediedelen havnet vi på målet, også var vi svakere i øvrig virksomhet enn det vi planla for. Vi er ikke fornøyde med tilbakegangen, men vet at hovedtyngden var planlagt og innenfor de målsetningene vi hadde, sier Sørsdahl.

- 80 nye ansatte og mer krevende tider, dere har ikke tatt munnen for full?

- Ikke slik det ser ut nå, svarer Aller Media-sjefen. 

I fjor høst kunne Aller Media gi et frivillig tilbud om å slutte fra fylte 62 år. Tilbudet ble gitt til alle ansatte over 60 år. Sørsdahl sier denne prosessen nå er avsluttet etter at rundt ti personer takket ja til tilbudet. Planer om nye innstramminger foreligger ikke.   

- Vi har hatt god kostnadskontroll i mange år, så per dato har vi ingen formelle kostnadsprogrammer, nedbemanninger eller kutt i mediedelen. Det er ingen planer om det heller, selv om det er vanskelig å spå om fremtiden. Men heller ikke vi kan utelukke at vi også må gjennomføre tiltak, sier Sørsdahl.

Totalt så jobber det nå 637 menneskeri Aller Media Norge, opp fra 555 ansatte i fjor på samme tid. 

Les også: Kutt og nedbemanninger i Medie-Norge: - Blir ikke like krevende som under «mediekrisen»

Vi har hatt god kostnadskontroll i mange år, så per dato har vi ingen formelle kostnadsprogrammer, nedbemanninger eller kutt i mediedelen. Dag Sørsdahl, Aller Media

Slår av over 100 mill. på resultat

Omsetningen til Aller Media-konsernet siste regnskapsår endte på 1,67 milliarder kroner, noe som igjen ga et driftsresultat (EBITDA) på 59 millioner kroner. Det var betydelig svakere enn tilsvarende resultat for ett år siden på 175 millioner kroner.

Men investeringene i nye ansatte har betalt seg i form av økt omsetning. Inntektene til konsernet økte med drøye 100 millioner kroner for perioden oktober 2020 og ut september i fjor. Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september i fjor. Inntektsveksten kommer som en følge av særlig utviklingen på det digitale annonsemarkedet, der veksten var på hele 24 prosent.

- Vi har gått med stor tyngde inn på annonsemarkedet og mye tyngre enn mange av konkurrentene våre. Men vi mener at dette markedet er så stort at det gir oss mye plass å jobbe i, sier Sørsdahl.

- Er trusselen fra sosiale medier-gigantene over?

- Det er noen bevegelser her, men de tar fortsatt betydelige andeler av det digitale reklamemarkedet og er en betydelig utfordring for oss. Men vi er nok hakket roligere enn hva vi var for noen år siden, sier Sørsdahl.

Anslag fra blant annet IRM og MBL viser at teknologigigantene i 2021 like fullt legger beslag på hele ni milliarder kroner av et totalt reklamemarked på over 25 milliarder kroner. 

Sørsdahl legger til at veksten på annonser kommer som en følge av en kraftig vekst i antall lesere og «en stadig bedre posisjon på lesermarkedet».

- Veksten i lesere har vært betydelig i Dagbladet og den har vært veldig stor i Se og Hør og i KK med godt over 20 prosent, sier Sørsdahl.

I motsetning til sine hovedkonkurrenter i Medie-Norge, har Aller Media dermed valgt annonser i større grand enn brukerbetaling. Alle de store mediekonsernene, som Schibsted, Amedia og TV 2, løper nå etter de digitale abonnementspengene, et marked som har vokst kraftig de siste årene.

- Har det vært en klok strategi å angripe annonsemarkedet?

- Ja, det mener vi.

På desken:

Aller Media har satset tungt det siste året og ansatt over 80 mennesker. Bare i Dagbladet har 30 nye kommet til. - Den største investeringen kom på nyhetsområdet, og vi har bygd ny desk og nytt nyhetsrom, sier Beverfjord som har tatt med seg ledelsen til den nye desken i Dagbladet. Foto; Knut Kristian Hauger

Mørkere skyer på reklamehimmelen

Med sitt brutte regnskapsår så har Aller Media allerede lagt bak seg ett kvartal i sitt nye regnskapsår og selskapet har allerede fått føling med utviklingen i januar.

- Vi hadde en god start på vårt nye regnskapsår og spesielt i god i medievirksomheten. Vi er over målsetningene våre både i forhold til inntektsvekst og lønnsomhet. Men vi går ikke rundt og tror at vi er skjermet fra resten av verden enn resten av mediebransjen, sier han.

Eksplosjonen i kostnader som mediehusene i dag kjenner på kroppen, treffer både i produksjonsleddet og på distribusjon. Hos konkurrentene Schibsted, Amedia og NRK dras det nå i bremsen både i form av sparetiltak, ansettelsesstopp og nedbemanninger, men Sørsdahl sier det ikke er planer om å innsparinger i Aller Media nå selv med «klart høyere trykkostnader».

Han sier det i januar måned i år fortsatt er vekst i de digitale annonseinntektene, men ikke på over 20 prosent.

- Det er under ti prosent, men det er fortsatt vekst og det i et marked som er krevende. Det er vi fornøyde med, sier Sørsdahl.

- Dere planlegger for vekst også i år og bedre lønnsomhet?

- Ja, sier konsernsjefen i Aller Media.

Sørsdahl sier veksten i annonseinntekter kommer som en følge av at reklamemarkedet har vokst med flere milliarder kroner de seneste årene og «en ikke ubetydelig prisvekst» både fra direktesalg og de programmatiske børsene. Den digitale annonseomsetningen i Aller-konsernet nærmer seg nå 500 millioner kroner og digitale annonser utgjør nå nesten hele reklameomsetningen til Aller Media.

- Den digitale andelen av vår annonseomsetning er nå på 95 prosent. Papirannonser er ikke lenger så viktig for oss. Vi er ikke så følsomme for utviklingen der, som mange av våre konkurrenter, sier Sørsdahl. 

I dag er det kun titler som Vi over 60, Allers og PåTV som ikke er digitaliserte. Se og Hør og KK derimot har nå nesten kun digital annonseomsetning.

Les også: Dette sier annonsørene om det nye reklameåret: - Medietrykk kan bli viktigere enn det kreative

Her kan du se regnskapstallene til Aller Media i Norge for regnskapsåret 2021 /2022*. Alle tall i MNOK. Svekket resultat i Aller Media

Aller Media Norge 2022 2021 Endring i prosent
Omsetning 1.667,0 1.594,0 + 5
Driftsresultat 59,0 175,0 - 66
Driftsmargin 3,5 11 -

*Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september.

Kraftig fall i Aller Media-resultatet: - Veksten i lesere har vært betydelig