Aller Media og Dagbladet har gitt alle ansatte som fyller eller har fylt 60 år i løpet av 2022, tilbud om sluttpakke. Det bekrefter konserndirektør Dag Sørsdahl til Kampanje.

- Dette er et helt frivillig tilbud til medarbeidere som fyller eller har fylt 60 år i løpet av 2022 og handler ikke om kutt og nedbemanning, skriver Sørsdahl i en tekstmelding til Kampanje.

Mediekonsernet gjorde et lignende grep for to år siden.

- Fra vår side er dette god seniorpolitikk, vi har hatt tilsvarende tilbud tidligere, noen valgte da å benytte tilbudet, mens andre ønsket å fortsette i jobb. Sånn vil det nok være denne gangen også. I tillegg har vi fått forespørsler fra enkeltmedarbeidere som har etterspurt et seniortilbud.

- Får forutsigbarhet
Dag Sørsdahl mener sluttpakketilbudet gir forutsigbarhet for begge parter.

- Seniormedarbeidere får en godt planlagt avslutning på et ofte langt arbeidsliv i Aller Media eller Dagbladet og vi som arbeidsgiver får forutsigbarhet på fremtidige ressurser og kompetanse for selskapene våre, sier han.

I september i fjor annonserte Aller Media et kjempeløft og 80 nye ansettelser.

Les mer: Aller Media varsler kjempeløft – vil ansette nærmere 80 nye årsverk

- Er dette et signal om at seniorkompetanse ikke er verdsatt i Aller Media?

- Vi har ansatt i underkant av 60 årsverk siste år og som jeg skriver, frivillige tilbud er seniorpolitikk og har ingenting å gjøre med at vi ikke verdsetter seniorkompetanse.

- Helt frivillig
Klubbleder i Aller Media, Mina Helene Knudsen, forteller at det ikke er noe dramatikk i tilbudet.

- Tilbudet har ingenting med nedbemanning å gjøre. Både vi og ledelsen har fått forespørsler om et slikt tilbud fra enkelte medarbeidere, og tilbudet er selvfølgelig helt frivillig, sier hun.

Klubblederen har ikke oversikt over hvor mange som vil få eller ta dette tilbudet.

- Men jeg regner med at noen vil fortsette i jobben, mens andre synes det er en gunstig avtale og til ta tilbudet, sier hun.

Mina Helene Knudsen.jpg

Ikke dramatisk: Klubbleder Mina Helene Knudsen tror tilbudet vil bli tatt godt imot hos flere av konsernets ansatte. Foto: Aller Media