Design-dommen over ny TV 2-logo: - Modig, solid og tidsriktig

Tiden var overmoden for en overhaling, mener designere Kampanje har snakket med. Her er deres dom.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Tirsdag denne uken løftet TV 2 sløret på en helt ny visuell identitet og en helt ny logo. For første gang siden kanalen gikk på lufta i 1992 gir de helt slipp på den fargerike logoen som har blitt mediehusets kjennemerke i nesten 30 år.

Tilbakemeldingene fra den delen av befolkningen som lettest tar til sosiale medier for å ytre sine meninger, kom kjapt og kontant, og det var ikke vanskelig å fange opp en generell misnøye blant kommentarene.

Les mer: Ny TV 2-logo får tyn i sosiale medier: - Helt streit at noen ikke liker det vi gjør

Men hos designerne Kampanje har snakket med er tilbakemeldingene i stor grad positive.

- Sett fra utsiden, så opplever jeg dette som en veldig grundig jobb, sier Alexandra Schou Salbu, seniordesigner i Dinamo til Kampanje.

Hun har sittet i juryen i konkurranser Visuelt, Gullblyanten og Gullkalven. Nå mener hun designerne i Bold i samarbeid med TV 2 har klart å utvikle et tydelig konsept og ser konturene av et designsystem som ikke bare skal fungere fra dag til dag, men også representere TV 2 som en helhetlig merkevare og kanal.

- Det er ingen lett oppgave, og jeg må absolutt si jeg er positiv til det jeg har sett så langt.

- Tror du denne logoen kan stå seg like godt, eller bedre, som den forrige?

- Her må jeg vel bare si at ja, det har jeg troen på. Dette er ikke første gang en ny visuell identitet både har skapt engasjement og vekket følelser. Vi mennesker er mest komfortable med det vi er vant til og ofte skeptiske til endring. Så det er klart at med nærmere 30 års historie i den gamle logoen til TV 2, er det en utfordring å skulle forandre på noe som er så godt forankret og gjenkjennelig.

Ny verktøykasse:

Det er designbyrået Bold som har utformet den nye visuelle identiteten som skal prege mediehuset i årene fremover. Her er et utdrag fra den såkalte verktøykassen de har utviklet for TV 2.

- Enkel og solid

Noe av bakgrunnen for designendringen er at den gamle TV 2-logoen fungerte dårlig på de nye digitale flatene og i apper og på mindre skjermer, ifølge TV 2-ledelsen.

Det nye designet og den visuelle identiteten bygger på innsikten om «at det moderne Norge er sammensatt og mangfoldig» og «at TV 2s oppgave er å forene ulike historier, se hver sak fra flere sider og gi folk historier som ikke alle andre forteller».

Alexandra Schou Salbu i Dinamo tror alt ligger til rette for at også den nye logoen vil bli godt innarbeidet hos folk.

- Jeg synes rent formmessig at den nye logoen har en idé og utførelse som gir den en fin egenart. Den er enkel og solid hvilket gjør den godt tilpasset mediet den skal leve på, og det tror jeg også kan være et viktig premiss for at den skal fungere over tid. Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar å få etablert den nye logoen og identiteten. Heldigvis for TV 2, så har de bedre anledning til å sørge for god eksponering enn veldig mange andre, sier hun.

- Modig av TV 2

Sist TV 2 gjorde endringer i den visuelle identiteten var i 2013, men da gjorde de kun mindre justeringer i logoen. Daglig leder i Neue Design Studio, Behnam Farazollahi, mener det har ligget i lufta at det har vært nødvendig med en større omlegging.

- Først og fremst syns jeg det er modig av TV 2 å fornye seg gjennom å ta et så stort steg, sier han til Kampanje.

Resultatet har blitt «et modernisert og forenklet uttrykk som absolutt vil gli inn i tiden», mener han.

- Spørsmålet er hvorvidt det har egenarten nok til å skille seg ut. Og hvorvidt det var ønsket. For selv om det er lett å anta at alle vil ha noe som står ut, så kan det godt tenkes at de har ønsket et designsystem som i større grad skaper rom for innholdet. Hvor logoen i seg selv spiller en nedtonet rolle. Det er lett å synse, og vanskelig å vite, uten å ha vært en del av prosessen, sier Farazollahi.

Han beskriver uttrykket som solid, tidsriktig og ordentlig. Den nye identiteten er et mer helhetlig designsystem sammenlignet med den forrige, påpeker han.

- Når det gjelder konseptet om å forene, så er det et godt narrativ som tar form gjennom glitching, splitting av innhold og ikke minst delingen av elementer i logoen. Men narrativet kan også tolkes på den motsatte måten. Splitt og del, ikke sant? Det er vel bare hvordan man velger å tolke det. Uansett så vil det totalen tolkes som et mer moderne TV 2 som er i bevegelse, selv om jeg ikke tror den nye fornyelsen vil vekke verken den store begeistringen, ei heller det motsatte, den store irritasjonen, sier han.

- Ryddigere, tydeligere og mer oppdatert

Kreativ leder i We Oslo, Kristine Lillevik, synes også det var på tide med en revitalisering av TV 2s identitet.

- Eksisterende logo bærer preg av å være noe utdatert og jeg forstår godt TV 2s ønske om å tilpasse logosymbolet og den visuelle identiteten en ny mediehverdag, sier hun til Kampanje.

Hun mener den nye logoen lykkes i å formidle den nye strategien til TV 2 på en enkel måte.

- Det at to-tallet består av to ulike former plassert med en forskyvning i forhold til hverandre kan enkelt symboliseres med et sammensatt mangfold. Forskyvningen mellom formene dannet et nytt møte som jeg synes forteller en historie om ulike perspektiver og ønsket om å sprenge grenser, som jeg har forstått er et uttalt mål for TV 2 i årene fremover, sier Lillevik.

- Jeg vil tro at denne todelingen er et grep vi kommer til å se implementert i øvrig grafikk og implementering og at dette vil gi egenart og en helhetlig identitet til merkevaren, fortsetter hun.

Hun gir også TV 2 ros for de nye fargene.

- At de primære fargene er byttet ut med en dyp blå-lilla pallett gir også en sterkere avsenderidentitet for merket på alle plattformer og bidrar til en ryddigere, tydeligere og et mer oppdatert uttrykk. Så håper jeg at den øvrige implementeringen bygger opp under dette på en god måte og løfter identiteten ytterligere.

TV 2 i bybildet:

Slik kan TV 2-merkevaren se ut i en reklamekampanje for «Norge bak fasaden». Illustrasjonsbilde: TV 2

Design-dommen over ny TV 2-logo: - Modig, solid og tidsriktig