Splitter opp mediebyrået IUM i to nye byråer: - Dette er ingen nedbemanning

To nye mediebyråer ser dagens lys når mediebyrået IUM avvikles. Samtidig slutter toppsjefen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det er store endringer på gang i mediebyrået som de siste årene har hatt tilholdssted på Aker Brygge og som tidligere var en del av den samme familien som McCann og designbyrået SDG. Men nå avvikles mediebyrået IUM som selskap og gjenoppstår som to separate byråer. Mediebyrået som har vært ledet av Børre Sunde de siste ti årene deles nå opp i de to selskapene, Initiative og UM.  Samtidig så fratrer Sunde som administrerende direktør i IUM.

- Børre Sunde har vært i IUM i 20 år i ulike roller og har beredt grunnen for oss nå når vi nå skal etablere disse to nye go to market-merkevarene våre, Initiative og Universal Media. Vi må bare få lov til å takke Børre for å ha gjennomført den første etappen på en forbilledlig måte, og så har vi et veldig godt utgangspunkt for å etablere to nye sterke merkenavn i markedet og sette en ny retning. Det blir veldig bra, sier Cathrine Jarning, som frem til i dag har vært rådgiver og HR-sjef i mediebyrået IUM til Kampanje.

Nå blir hun sammen med nordisk strategi- og kundedirektør Cato Heiskel Drægebø en av to nye landssjefer og byråansvarlige i Norge, når eieren gjennomfører sin selskapsplitt i Norden av hele IUM.

Les eget intervju med Børre Sunde som forlater selskapet i egen sak her: Toppsjefen slutter etter 20 år: - Det ble til slutt et enkelt valg 

- To distinkte og forskjellige byråer

Det er det globale, børsnoterte kommunikasjonskonsernet Interpublic (IPG), med en markedsverdi på drøye 80 milliarder norske kroner, og deres mediebyrådivisjon Mediabrands som nå har tatt beslutningen om å dele opp selskapet i to. Samtidig skjer det også endringer i nummer to-byrået BPN og reklamebyrået Marvelous og Bjørn Erik Hervik og Tor Anton Bjørge, som har ledet disse to byråene, fortsetter i henholdsvis Initiative og UM.

- Det har vært en rivende utvikling både innenfor data, nye verktøy, betjening av kunder på kryss og tvers av landegrenser og vi har jobbet mye inn mot de to ulike nettverkene den siste tiden. Nå var tiden for å tenke hvordan sikre vi de neste 20 årene. Da fant vi det helt naturlig å introdusere Initiative og UM som våre merkevarer i Norden og organisere oss rundt det i de lokale markedene, sier Drægebø til Kampanje.

- Er det dette markedet trenger, et nytt mediebyrå?

- Nei, isolert sett så er det jo ikke det, men Norge trenger Initiative og UM og dette blir to byråer som kommer til og oppfattes som distinkte og forskjellige. Jeg tror kundene trenger nye byråer som tør å være forskjellige og skaper relevant kommunikasjon og bygger opp intern kompetanse rundt det. Det tror jeg merkevarer er ute etter i dag, og vi kommer til å beholde all den kompetansen vi har i dag i spesialistmiljøene vårer sier Drægebø.

Han tar altså over som sjef i Initiative i Norge samtidig som han også vil ta rollen som administrerende direktør i Initiative i Norden etter oppdelingen. På andre siden vil den nye nordiske Universal Media-sjefen blir svenske Simone Westerberg.

Ny ledertrio:

Cathrine Jarning, Christian Skråm og Cato Drægebø blir sentrale i oppbyggingen av de to nye byråene i Norge.

Deler ansatte og kunder i to

En annen årsak til selskapsplitten er at kundene globalt ligger under hvert sitt mediebyråene, mens man i Norge har betjent kundene under ett tak. Nå strømlinjeformer IPG og Mediabrands i stedet byråstrukturen slik den er globalt, med de to mediebyråene Initiative og UM også i Norge og Norden.

- Vi har hatt en veldig positiv vekst på kundesiden og mange av de globale seirene våre de siste årene har vi fått til med sterk deltagelse fra Norden, som med Lego og Carlsberg, sier han.

IUM som mediebyrå i Norge har vært i det mellomste sjiktet i størrelse. Selskapet hadde på midten av 2000-tallet en omsetning på over én milliard, men omsetningen falt gradvis og var nesten halvert i 2010 før man har bygget seg opp til et mediebyrå med en omsetning rundt 700 millioner kroner. Selskapet tjente i 2019 rundt fem millioner kroner av en omsetning på 685 millioner kroner. Kundene har vært, utover de allerede nevnte, AmEx, Johnson&Johnson, Amazon og Spotify.  

- Vi har gjort det veldig bra både lokalt og i Norden og vist en evne til å komme tilbake etter en knekk. Nå har vi bygget oss opp igjen og har hatt en veldig fin vekst de siste årene, sier han. 

Omorganiseringen får naturlig nok store konsekvenser for både de drøyt 50 ansatte som vil fordele seg med rundt halvparten i Initiative og UM. Utover Børre Sunde er det ingen andre som slutter som en følge av splitten.

- Dette er ikke en nedbemanningstankegang og kostnadsøvelse. Det er folka våre som utgjør en forskjell. Det tar vi på alvor, sier Drægebø. 

- Har det vært mange ansatte som har blitt permittert?

- Nei, vi hadde en liten runde i våres, men siden i sommer har alle vært tilbake i jobb. Vi har klart oss ganske godt og kom oss fint ut av 2020, sier Drægebø.

Vil konkurrere om kundene

Også kunder og omsetningen vil fordele seg ganske så likt på de to byråene Initiative og UM.

- Men så er det noen av oss som kommer til å prøve å gjøre sitt beste for å bli den største av de to, smiler Drægebø.

- Og vice versa. Man blir jo trigget av dette. Vi skal konkurrere oss imellom, selv om vi er del av felles Mediabrands-struktur, sier Cathrine Jarning.

- Vil dere komme til å pitsje på de samme kundene?

- Ja, vi blir vel det en kaller frenemies, sier Jarning.

Selv om de to byråene vil operere med hver sin bunnlinje og de to landssjefene vil ha hvert sitt resultatansvar vil det fortsatt være noen støttefunksjoner på administrativ side som økonomi og faglig gjennom utrullingen av innsiktsavdelingen Magna.

- Vi samler en del spesialistkompetanse i en nordisk hub som skal støtte både Initiative og UM på new biz og på eksisterende kunder, sier økonomisjef og ansvarlig for Magna, Christian Skråmm.

Splitter opp mediebyrået IUM i to nye byråer: - Dette er ingen nedbemanning