Tidligere TV 2-direktør taper millioner på YouTube

Men Nordic Screens-sjefen er trygg på at YouTube og Facebook TV er de nye tv-kanalene.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

I sitt andre, hele driftsår kan YouTube-nettverket Nordic Screens vise til tall der i alle fall én av målsettingene fra i fjor er oppfylt; omsetningen øker kraftig. Omsetningen var i 2015 på åtte millioner kroner og den gangen uttalte gründer Nils Ketil Andresen til Kampanje at han trodde det kom til å gå 1-2 år før inntektene står i stil med utgiftene.

- Vi ligger godt an til minimum å doble inntektene i 2016, sa Andresen til Kampanje i 2016

Nå viser tallene for 2016 at Andresens spådommer nesten er oppfylt – omsetningen økte til 15 millioner kroner, noe som er en vekst på 85 prosent. Men det er fremdeles et godt stykke igjen til lønnsomhet.

For hvis tallene for første hele driftsår – altså 2015 - hadde en distinkt rødfarge, er rødfargen blitt enda dypere i 2016. 

Driftsresultatet ble større og gikk fra et underskudd på 5,4 millioner kroner i 2015 til minus syv millioner kroner i 2016. Resultat før skatt endte på minus 9,3 millioner kroner, noe som er en betydelig forverring fra de drøye fem millioner kroner selskapet tapte i 2015.

- Vi har jo doblet omsetningen fra det ene året til det andre, og resultatet viser at vi selvfølgelig fremdeles er i en investeringsfase. Vi lærer opp folk og skaffer et nettverk. Så dette er egentlig som planlagt. Vi hadde ikke regnet med plussresultat nå, sier Nils Ketil Andresen til Kampanje.

YouTube og Facebook er blant de nye tv-kanalene, det har vi sagt hele tiden Nils Ketil Andresen

Måtte fylle opp kassen

YouTube-nettverket ble startet opp av den tidligere TV 2-toppen Nils Ketil Andresen i 2014 og er et norskbasert YouTube-sertifisert multikanalnettverk som hjelper norske innholdsskapere og talenter til å bygge fanskare og forretningsmodell på videoplattformen. Kjernemålgruppen til Nordic Screens er unge mellom 15 og 30 år, der rundt halvparten bruker Youtube daglig. 

Andresen forteller at de røde tallene dekkes inn av allerede eksisterende egenkapital i selskapet. Andresen er nest største eier etter Bio-Visjon i Nordic Screens som i mars i år måtte fylle opp kassen med nye seks millioner kroner.  

Det har gått i overkant av tre år siden Nils Ketil Andresen sluttet som kanaldirektør i TV 2 – en stilling han hadde hatt i tre år. I april i 2014 ble det kjent at Andresen skulle forlate kanalen han vært ansatt i siden oppstarten i 1992. Den gangen proklamerte han at planene fremover ikke var lagt.

To måneder etterpå, avslører Andresen at han satser for fullt på YouTube-kanaler i det nystartede selskapet Nordic Screens. Med seg på laget fikk Andresen med seg sine to tidligere TV 2-kolleger Andreas Wangensten Hatlevik og Ivar Steen-Johnsen.

- Hvordan har reisen fra oppstarten og frem til i dag vært?

- Det har vært spennende. Jeg har jo vært med på oppstarten av både TVNorge og TV 2, men det er noe ganske annet å starte helt for seg selv fra scratch. Det har vært veldig lærerikt, og vi ser at tyngdekraften trekker i den retningen vi trodde, sier han fornøyd. Og legger til;

- Av og til tar ting lengre tid enn vi tror, men alt vi sa da vi startet er i ferd med å vise seg å være rett, sier han.

I årsregnskapet skriver selskapet i beretningen for 2016 at det forventes en betydelig økning i inntekter og et forbedret resultat inneværende år. 

- Så når kommer pluss-resultatet?

- Vi er i utgangspunktet på god vei i år. Vi har allerede nådd fjorårets omsetning i første halvår, og ser at det løsner vesentlig i markedet i forhold til det vi driver med. Det merker vi fordi det er større etterspørsel - det er nok ikke så mange andre steder du kan treffe så mange andre unge enn hos oss. Så når frafallet av unge seere på andre kanaler er så stort, er det klart at vi merker det i andre enden, sier Andresen.

Kostbar reise på nettYouTube-nettverk fortsetter å tape penger

Nordic Screens 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning 15,0 8,1 + 85
Driftsresultat - 7,0 - 5,4  
Resultat før skatt - 9,3 - 5,3  

Alle tall i MNOK. 

Jobber med stortingsvalget

Han forteller om et høyt aktivitetsnivå i selskapet, der Stortingsvalget er en viktig ingrediens i disse dager.

- For øyeblikket har vi det største aktivitetsnivået vi kan ha, og jobber mye med valg i samarbeid med Redd Barna og Valgdirektoretat. Oppdraget er å informere førstegangsvelgere og få dem til å bruke stemmeretten sin. Da må man bruke de kanalene der de unge er - så her går pumpene for fullt, sier han. 

Totalt består selskapet av 11 faste ansatte, men har en utstrakt bruk av frilansere på de ulike prosjektene.

- Denne uken ffentliggjorde Facebook at de går tungt inn i tv-markedet – hva tenker du om denne satsingen?

- At dette kom som en nyhet på noen, synes jeg er rart. YouTube og Facebook er blant de nye tv-kanalene, det har vi sagt hele tiden. Det er dette som er den nye hverdagen. Det er ingen tvil om at aktører som Facebook kommer til å posisjonere seg sammen med de andre, nye kanalene. Den langsiktige trenden er at de nye kanalene tar stadig større andel etter som innholdet blir bedre og bedre, mener Nils Ketil Andresen. 

I en Kantar Media-undersøkelse om unges mediebruk fra 2015 svarte 85 prosent i aldersgruppen 15–29 år at Youtube var viktig for dem i hverdagen, kun slått av Facebook. 

Også konkurrentene taper

Selv om YouTube for lengst har posisjonert seg som en av dagens mest populære digitale plattformer, og har rangert som nummer to i Norge over «Top Social Media and Messaging» i Reuters' årlige Digital New Report, er ikke YouTube-nettverkene lønnsomme så langt.

Les også: YouTube-nettverkene i vekst - men fortsatt lite lønnsomme

Også konkurrenten Splay hadde et negativt resultat på over to millioner før skatt i 2016 av en driftsinntekt på nesten 8,5 millioner kroner. 

- Vi opplever ikke at norske merkevarer har trukket seg fra YouTube, snarere tvert imot, og det viser også veksten vår. Derimot opplever vi at merkevarene i økende grad er opptatt av å være i et «brand safe»-miljø, hvor kjøp av YouTube-annonsering plassert på målgrupper kan oppleves som lite og derfor mindre trygt, sa daglig leder Christina Parker i Splay til Kampanje tidligere i sommer. 

Les også: Stadig færre unge ser på "vanlig" tv

Les også: Nordic Screens skal lage «Skam» for næringslivet 

Den tredje store aktøren på dette markedet er United Screens. United Screens ønsker ikke å oppgi tall for det norske markedet isolert, men står i det offentlige regnskapsregisteret oppført med en omsetning på snaue seks millioner kroner og et nullresultat i Norge. 

Tar en med filialene i Norge, Sverige og Finland sammenlagt, hadde selskapet en omsetning på 80,4 millioner svenske kroner og et negativt resultat på 2,3 millioner svenske kroner i fjor, men også de mener at de er i vekst.

- Mediemarkedet befinner seg i en strukturell overgang fra offline- til onlinemedia. Det gjør at vi er veldig godt posisjonert og får en utrolig interesse fra markedet med annonsører og mediebyråer under første halvåret av 2017. Vi regner altså med fortsatt sterk tilvekst i 2017, både i Norge, Sverige og Finland, sa kommunikasjonssjef i United Screens, Jessica Westin, til Kampanje tidligere i sommer. 

Tidligere TV 2-direktør taper millioner på YouTube